System pcgMarket Mobile (na urządzenia PocketPC lub PalmOS), to bardzo intuicyjna aplikacja na małym urządzeniu kieszonkowym. Palmtop HP iPAQ lub inny palmtop jest w stanie doskonale pomagać przedstawicielowi, który dużo podróżuje, ceni sobie bardzo małe rozmiary urządzenia (mieszczącego się w wewnętrznej kieszeni marynarki garniturowej lub nawet kieszeni w koszuli). Palmtop wyposażony w system pcgMarket Mobile jest w stanie przechowywać dane o pracy danego przedstawiciela (liczba wizyt przechowywanych wstecz - archiwalnych, zależy od pamięci urządzenia) na wiele tygodni wstecz.

 
 

Już teraz Twoi przedstawiciele mogą raportować na palmtopach zakupionych przez Twoją firmę, lub na palmtopach wynajętych od nas!

Palmtop wyposażony w system pcgMarket Mobile jest idealnym narzędziem do rejestracji:

 • Nowych rekordów (bądź zmian) klientów w bazie danych,
 • Promocji produktów u klientów,
 • Zamówień przez punkty sprzedaży (sklepy, apteki, itp.) z wyszczególnieniem hurtowni (wizyta handlowa),
 • Danych dotyczących instalacji stojaków ekspozycyjnych,
 • Danych dotyczących wręczenia materiałów promocyjnych, próbek,
 • Informacji o poniesionych kosztach związanych z pracą,
 • Stanu licznika samochodowego na początku lub końcu dnia pracy,
 • Odpowiedzi na zapytania ankietowe, które są stworzone przez dział marketingu – ankiety mogą mieć charakter jednorazowy lub cykliczny (pytania pokazują się na urządzeniu przedstawiciela).

Palmtop jest też idealnym narzędziem pomocy podczas wizyty handlowej.
Pozwala on na przeglądanie (oraz pokazywanie klientowi) w trakcie wizyty takich informacji jak:

 • Szybka symulacja końcowej ceny zamówienia (z uwzględnieniem zamówienia różnych kombinacji pakietów promocyjnych oraz z uwzględnieniem rabatów, bonów promocyjnych oraz marży hurtowej),
 • Graficzny wykres tendencji zmian stanów magazynowych oraz danych o odsprzedaży produktów podczas ostatnich paru wizyt w celu zebrania optymalnego dla klienta zamówienia,
 • W sposób graficzny pokazuje, jak powinna wyglądać ekspozycja sklepowa lub apteczna.

 


Jednym słowem, jest to narzędzie nie tylko do zbierania informacji od przedstawicieli (informacje, które są dostępne w analizach dla kierownictwa), ale jest to również narzędzie pomocy w wykonaniu optymalnej wizyty pod kątem sprzedaży oraz działań merchandisingowych.

Palmtopy są również wyposażone w możliwości komunikacji drogą e-mail’ową oraz w możliwości wysyłania krótkich komunikatów między użytkownikami systemu pcgMarket Mobile a pcgMarket.com w biurze oraz w terenie.

 

 

Powyżej widzimy stronę główną programu pcgMarket Mobile, oraz przykład statystyki uruchamianej przez przedstawiciela w celu dokonania samoanalizy. Trzeci ekran pokazuje możliwości komunikacyjne między użytkownikami pcgMarket Mobile.

 

Powyżej, widzimy jak wygląda lista rekordów klientów przedstawiciela. Jest możliwość oglądania listy klientów, filtrowania (zawężania), rejestracja nowych klientów oraz modyfikowania już istniejących kart klientów w bazie danych.

Mając informacje o całym swoim regionie na urządzeniu kieszonkowym, przedstawiciel ma wszystkie narzędzia do wykonywania swojej pracy w optymalny sposób, odwiedzając swoich klientów z najbardziej optymalną częstotliwością.

 

Planer daje możliwość ustawienia trasy nawet na 4 tygodnie na przód.
Ponieważ tutaj również możemy układać kolejność klientów w dowolny sposób (w tym nawet wg. daty ostatniej wizyty) – mamy pewność, że nasi przedstawiciele dokonają wizyty u tych klientów, których czas najwyższy odwiedzić (zamiast dokonywania nie efektywnych wizyt u klientów którzy byli niedawno odwiedzani).

 

pcgMarket Mobile daje możliwość wykonywania wizyt wcześniej planowanych (czyli realizacja trasy), jak również wykonywanie wizyt spontanicznych, nie zaplanowanych na planerze wcześniej.
Ponieważ przedstawiciel posiada na palmtopie całą bazę swoich klientów, mamy pewność, że nawet w przypadku braku możliwości zrealizowania zaplanowanej wizyty (np. brak osoby decyzyjnej w sklepie czy aptece), zostanie dokonana wizyta spontaniczna na miejscu tej wcześniej zaplanowanej.

 

 

 

Mając wszystkie informacje wpisane do palmtopa, przedstawiciel może dokonać samoanalizy w celu oceny swojej pracy w porównaniu do wymagań firmy.

 

pcgMarket Mobile udostępnia informacje każdej zainteresowanej osobie – przedstawicielom (samoanaliza) oraz kierownictwu (analiza oraz kontrola) niezwłocznie. Między innymi ten fakt powoduje iż pcgMarket Mobile jest niezbędny w każdej firmie zatrudniającej przedstawicieli terenowych.

dołączamy instrukcję instalacji na palmtop :)