System pcgMarket.com oraz pcgMarket Mobile jest gotowy do pełnej obsługi pracy przedstawiciela medycznego, w tym:

  • rejestracja danych osobowych lekarzy,
  • rejestracja danych o wizycie z promocją preparatów,
  • rejestracja danych o ewentualnych oddanych próbkach preparatów,
  • mierzenie ilościowe (np. czas) oraz jakościowe (np. samoocena) wizyty,
  • możliwość synergii danych o wizycie medycznej z pracą przedstawicieli aptecznych.