System Pcgmarket.pl pozwala na rejestrowanie wszystkich czynności wykonywanych przez przedstawiciela handlowego, medycznego lub farmaceutycznego niezależnie od branży w której przedstawiciel pracuje (branża dóbr szybko zbywalnych, farmaceutyczna, medyczna, chemiczna lub inna).

Począwszy od promocji produktów (brandów) oraz rejestracji sprzedaży (podczas wizyt handlowych) poprzez wpisywanie informacji o wartości dodanej (stany produktów, monitoring cenowy, wręczanie premii, rozdawnictwo próbek), skończywszy na wykonywaniu analiz – wszystkie te czynności można wykonywać na stronach WWW z komputera własnego (lub publicznego np. kawiarenka internetowa), lub na urządzeniu typu Palmtop (Microsoft PocketPC lub PalmONE PalmOS)

Niniejszy podręcznik omawia wszystkie czynności które mogą być wykonywane przez przedstawiciela.

W podręczniku zastosowano przykłady z systemu sparametryzowanego dla branży farmaceutycznej, jednak ten sam system może być odpowiednio parametryzowany dla dowolnej innej branży.

Uwaga 1: Celem tego podręcznika nie jest pokazanie dokładnie takich ekranów jakie są sparametryzowane w systemie z którego korzysta czytelnik.

Celem tego podręcznika jest pokazanie ogólnej koncepcji systemu raportowania Pcgmarket.com oraz pokazanie idei działania poszczególnych modułów.

Uwaga 2: Pomimo iż Pcgmarket.pl może być wdrożony w wersji palmtopowej lub internetowej, zapoznanie się z obsługą systemu na WWW jest istotne w każdym z tych przypadków, jako że w przypadku uszkodzenia palmtopa można kontynuować raportowanie na stronie WWW do momentu otrzymania sprzętu zastępczego.


Konwencje stosowane w niniejszym podręczniku:

  • W opisie, wszystkie PRZYCISKI są oznaczone następująco – [Przycisk]
  • W opisie, wszystkie LINKI (przyciski/odsyłacze internetowe) są oznaczone następująco – [Link]
  • W opisie, wszystkie POLA (zawierające tekst lub wymagające wpisania tekstu) są oznaczone następująco – /Pole/
  • W opisie, wszystkie ZAK£ADKI są oznaczone następująco – <Zakładka>
  • W opisie, wszystkie LISTY ROZWIJALNE są oznaczone następująco – {Lista rozwijalna}
  • W opisie, wszystkie WARTOŚCI WYBRANE NA LISTACH ROZWIJALNYCH są oznaczone następująco – {“Wartość z listy rozwijalnej”}