Główne okno systemu

System, po zalogowaniu, pokazuje główne okno serwisu, z którego można wykonać większość wymaganych czynności.
Na głównym oknie możemy również przeanalizować własną statystykę pracy.

Główne okno systemu

Na głównym oknie widać linki (przyciski) do przejścia do [Bazy miejsc pracy] (np. sklepów, aptek, szpitali, przychodni), [Bazy osób] (np. Farmaceutów, pracowników sklepów, lekarzy), [Wiadomości], [Analiz i Druków] (moduł do przeglądania raportów analitycznych) oraz (najważniejsze) modułu służącego do rejestrowania wszystkich zdarzeń (wizyty promocyjne, indywidualne oraz inne, zjazdy firmowe, konferencje itd.) łącznie z ich planowaniem ([Planer]), a potem ich realizowaniem ([Zdarzenia]).

Główne okno zaczyna się od linków pozwalających na przejście do dowolnego modułu.

Poniżej widzimy panel informacyjny ogólny, czyli pokazujący /imię/, /nazwisko/ i /kod przedstawiciela/ raportującego, razem z identyfikatorem działu oraz firmy.
Widzimy również licznik /liczby wykonanych zdarzeń/ w dniu dzisiejszym.

Poniżej panelu ogólnego informacyjnego widzimy panel informacyjny na temat pracy, zawierający okno statystyk oraz okna z hasłami strategii marketingowej oraz sprzedażowej w bieżącym cyklu sprzedażowym. Wyświetlane haseł (cele marketingowe oraz sprzedażowe) są definiowane przez Administratora Merytorycznego (na oknie administracji), natomiast okno statystyk wynika z pracy przedstawiciela.


Pokazane są tutaj liczniki:

  1. wizyt indywidualnych (np. u lekarzy) w bieżącym tygodniu
  2. w tym jaki procent u odbiorców będących naszymi “targetami”
  3. wizyt grupowych (np. sesje robocze z paroma klientami na raz) w bieżącym tygodniu
  4. ogółem ilość zdarzeń (łącznie ze zdarzeniami specjalnymi takimi jak urlopy, chorobyi inne) w bieżącym tygodniu
  5. ile z tych zdarzeń jest nie zatwierdzonych
  6. ile zdarzeń jest nie zatwierdzonych w sumie (nie tylko z tygodnia bieżącego)

Klikając w przycisk [Statystyka], pokaże nam zliczenie ilości zdarzeń zaplanowanych opraz odbytych w tygodniu bieżącym oraz następnych czterech.


Okno statystyki bieżącego oraz nadchodzących tygodni

Poniżej panelu informacyjnego widzimy pasek zawierający liczbę wizyt zaplanowanych oraz wykonanych w bieżącym tygodniu.


Kalendarz tygodnia z liczbą zaplanowanych wizyt na poszczególne dni

 

Klikając w dowolny dzień tygodnia na tym pasku spowoduje pokazanie szczegółowej listy zaplanowanych i nie zrealizowanych wizyt w danym dniu.
Lista ta będzie widoczna w najniższej części głównego okna, w której po lewej stronie są również pokazane wiadomości od innych użytkowników systemu z ostatnich 7 dni.


Lista zaplanowanych wizyt na następne 2 dni (łącznie z dzisiejszym). W kolorze czerwonym widzimy listę wizyt z dnia dzisiejszego czekających na realizację, w kolorze czarnym widzimy listę wizyt z dnia następnego czekających na realizację. Oczywiście do szczegółowej analizy zaplanowanych wizyt służy okno zdarzeń (okno główne jest w pewnym sensie tylko “podpowiadaczem” który również ułatwia szybką realizację nadchodzących wizyt), więcej o tym później.


Lista wiadomości z ostatnich 7 dni