Wszyscy nowo wpisani do bazy klienci są zaznaczeni domyślnie jako target (czyli wybrani do wyświetlania się na liście przedstawiciela),
chyba że odchaczymy kwadracik /Target/ podczas dokonywania wpisu.

Są też takie chwile kiedy chcemy zmienić wcześniej zapisany ustawienia target dla klientów z Targetowanego na Nietargetowany
lub odwrotnie.
Aby tego dokonać, można wejść w kartę klienta (w trybie edycji) i zaznaczyć (lub udchaczyć) /Target/.

W większości przypadków indywidualne wchodzenie w karty klientów (klientów może być ponad 200 na przedstawiciela oraz
wiele tysięcy na terenie obsługiwanym przez przedstawiciela) i zaznaczanie Targetem jest mało efektywne, wręcz nie realne.
Do tego służy okno Targetowania.

Z głównego okna bazy klientów, należy najpierw wybrać cegiełkę (obszar) którą chcemy targetować, po czym klikamy w przycisk
[Targetowanie].

Ukaże się następujące okno zawierające wszystkie wpisy klientów z danego obszaru, które są odpowiednio zaznaczone
(jako target lub nietarget).
Można zaznaczyć poszczególne rekordy i na dole strony kliknąć [Ustaw Target].
Po zaznaczeniu targetów, wciśnięcie przycisku Ustaw Target jest konieczne aby zmiany zostały zapisane do bazy danych.

Okno Targetowania