Baza osób – targetowanie

Wszystkie nowo wpisane osoby do bazy są zaznaczone domyślnie jako target (czyli wybrani do wyświetlania się na liście przedstawiciela),
chyba że odchaczmy kwadracik /Target/. Aby rekord wcześniej zapisany można było zmienić z Targetowanego na Nietargetowany lub
odwrotnie, należy wejść w kartę klienta (w trybie edycji) i zaznaczyć (lub udchaczyć) /Target/.

Są jednak sytuacje, gdzie indywidualne wchodzenie w karty osób (lekarzy może być ponad 200 na przedstawiciela) i zaznaczanie
Targetem jest mało efektywne.

Do tego służy okno Targetowania (w taki sam sposób możemy targetować osoby oraz miejsca pracy).

Z głównego okna bazy osób, należy najpierw wybrać cegiełkę którą chcemy analizować, po czym klikamy w przycisk [Targetowanie].

Ukaże się następujące okno zawierające wszystkie osoby z danej cegły, które są odpowiednio zaznaczeni (lub nie zaznaczeni) jako target.
Można zaznaczyć poszczególne rekordy i na dole strony kliknąć [Ustaw Target].

Po zaznaczeniu targetów ,wciśnięcie przycisku Ustaw Target jest konieczne aby zmiany targetowe zostały zapisane do bazy danych.


Okno Targetowania