Baza Zdarzeń

Wciskając przycisk [Zdarzenia] na głównej stronie, system przechodzi do modułu Zdarzeń, czyli do modułu który pozwala
na wyświetlenie wszystkich wcześniej wpisanych wizyt i innych aktywności, oraz na zaraportowanie nowych.

Na górze strony Zdarzeń mieści się filtr, który (tak jak w każdym module) pozwala na zawężenie listy wyświetlonych informacji.
W tym przypadku, będzie to zawężenie przedziału czasowego wyświetlonych raportów.
Możemy również wybrać inne kryteria zawężania, takie jak:

 • zdarzenia określonego typu (wizyty indywidualne, handlowe, konferencje, naprawy samochodu itd)
 • zdarzenia planowane lub odbyte
 • zdarzenia zrealizowane u klientów targetowych lub wszystkich
 • zdarzenia zrealizowane we wskazanej cegle
 • zdarzenia zrealizowane we wskazanym mieście

W systemie istnieją tzw. typy zdarzeń.
Przykładami typów zdarzeń są wizyty promocyjne (indywidualne), wizyty handlowe, wizyty u mechanika w celu naprawy
samochodu, konferencje, sympozja, urlopy czy zwolnienia chorobowe.
Wszystkie te zdarzenia mogą być przyporządkowane do jednej z 4 nieformalnych grup zdarzeń:

 1. zdarzenia indywidualne – wizyta z udziałem osoby po stronie klienta, na przykład wizyta promocyjna u lekarza,
  podczas której promowane są leki, rozdawane materiały reklamowe oraz próbki produktów
 2. zdarzenia handlowe – wizyta bez udziału osoby po stronie klienta, ale ze wskazaniem miejsca pracy, na przykład
  wizyta handlowa w sklepie bądź aptece, gdzie wskazać trzeba aptekę/sklep odwiedzony, może być wskazana
  osoba z którą była prowadzona rozmowa (ale nie jest to wymagane), oraz wpisywane są dane dot. zamówienia
  (ilości produktów, hurtownia realizująca, daty transz) oraz wpisywane są dane o wartości dodanej (monitoring
  cenowy, odsprzedaż produktów, stany magazynowe itd)
 3. zdarzenia grupowe – zdarzenia podczas których spotykamy się z paroma klientami na raz (spotkanie mogło się
  odbyć w restauracji dla 10 klientów)
 4. zdarzenia specjalne – zdarzenia bez udziału klienta oraz bez aktywności związanych z produktami. Przykładami
  takich zdarzeń są zjazdy firmowe, urlopy, zwolnienia chorobowe, naprawy samochodu itd.

Wybierzmy kryteria zawężenia i kliknijmy w przycisk [Pokaż listę], system pokaże listę zapisanych wcześniej zdarzeń,
które spełniają podane warunki filtrowania.

 • Klikając w ikonę przeglądania lub edycji wybranego zdarzenia na liście, możemy wejść w kartę raportu w celu
  jego przeglądania szczegółowego
 • Klikając w przycisk [Zaraportuj zdarzenie], możemy wpisać nowe zdarzenie dowolnego typu, wybranego
  najpierw na liście {Typ Zdarzenia}
 • Klikając w przycisk [Zaplanuj zdarzenie], możemy zaplanować zdarzenie dowolnego typu (planując indywidualnie,
  w odróżnieniu od planowania tygodniwego na planerze)

Klikając w ikonę przeglądania lub edycji wybranego zdarzenia na liście, możemy wejść w kartę zdarzenia w celu jego
przeglądania szczegółowego lub modyfikacji.

 • Jeżeli zdarzenie nie zostało Zatwierdzone*, możemy zdarzenie modyfikować
 • Jeżeli zdarzenie jest planowane, możemy je zrealizować**
 • Klikając w przycisk [Zaraportuj zdarzenie], możemy wpisać nowe zdarzenie dowolnego typu – w taki sposób
  wpisane zdarzenie będzie zaraportowane jako spontanicznie (czyli odbyte bez wcześniejszego zaplanowania takiej wizyty)
 • Klikając w przycisk [Zaplanuj zdarzenie], możemy zaplanować pojedyncze zdarzenie dowolnego typu. Tutaj
  planowanie ma charakter pojedyńczy, w odróżnieniu od planera gdzie można zaplanować cały tydzień.
  Zaplanowana wizyta na planerze będzie w identyczny sposób zapisana do bazy danych jak wiyta zaplanowania
  pojedynczo z poziomu bazy zdarzeń

Uwagi:

* Zatwierdzanie:
Wszystkie zdarzenia wpisane do systemu są domyślnie “zatwierdzane” podczas zapisu – oznacza to że nie ma możliwości
ich modyfikacji po zapisie (tak jak zostały zapisane, tak trafią do statystyk kierowników).
Jeżeli chcemy mieć możliwość modyfikacji wizyty po jej zapisie (przykładowo oczekujemy kontaktu od kierownika apteki
bądź sklepu z potwierdzeniem zamówienia), można odchaczyć pole /zatwierdzone/ na karcie wizyty i w chwili późniejszej
wejść do wpisanej wizyty ponownie, uzupełnić dane i zapisać zatwierdzając. Ale uwaga – wizyty nie zatwierdzone nie
będą widoczne na raportach analitycznych rozsyłanych do kierowników!

** Realizacja wizyt:
Możemy wpisywać wizyty spontaniczne (tj. nie zaplanowane wcześniej) oraz realizować wcześniej zaplanowane wizyty,
ale pamiętajmy że jest ustawiona tzw. bramka czasowa – czyli domyślna liczba dni w ciągu których musimy zarejestrować
wizytę (z regóły jest to 5 dni). W przypadku ustawienia bramki na 5 dni, mamy najpóźniej do piątku aby zapisać wizyty
z poniedziałku. Na życzenie kierownictwa, jest możliwość otwierania indywidualnych bramek.