Baza Zdarzeń – planowanie pojedynczego zdarzenia indywidualnego

Poćwiczmy najpierw planując pojedyncze indywidualne zdarzenie.
Pamiętajmy jednak że większość planowania będzie miało miejsce na planerze
(gdzie możemy wybrać na jednym ekranie wszystkich klientów których
planujemy odwiedzić w całym tygodniu).
Wybierzmy z listy {Typ Zdarzenia} opcję {“Wizyta indywidualna”}, i kliknijmy w
[Zaplanuj zdarzenie] – otworzy się karta planowanego zdarzenia.


Okno planowanego zdarzenia

Okno rejestracji nowego zdarzenia indywidualnego (nie zależnie od tego czy
rejestrujemy plan czy realizację) składa się z paru sekcji.

W części nagłówkowej pojawia się data, godzina początkowa i końcowa, lista osób
(klientów) z której należy wybrać odwiedzanego klienta, oraz komentarz.
Datę można wybrać klikając w ikonę kalendarzyka (który się otworzy) lub możemy
wpisać ręcznie na klawiaturze.

Po podaniu niezbędnych informacji, możemy kliknąć w odpowiedni przycisk:

  • [Zapisz] zapisuje dane o wizycie po czym okno z listą wizyt się pokazuje ponownie
  • [Powrót] przechodzi na listę wizyt bez zapisu aktualnego okna

Uwaga: na liście klientów pojawia się długa lista wszystkich klientów będących Twoimi targetami.
Jeżeli chcesz tą listę zawężyć, należy wpisać część nazwy klienta lub część nazwy miasta do pola
filtrowania na liście zdarzeń, przez kliknięciem w [Zaplanuj zdarzenie].

Baza Zdarzeń – nowe spontaniczne zdarzenie indywidualne

Są przypadki, kiedy zdarzenia (wizyty) nie zostały zaplanowane, ale są odbyte (widzimy lekarza na
korytarzu, który akurat ma czas nas przyjąć, wcześniej ta wizyta nie była zaplanowana, lub
przejeżdżamy obok biura naszego klienta i otrzymujemy kontakt telefoniczny z prośbą i spotkanie).

Do tego służy przycisk [Zaraportuj zdarzenie] na głównym oknie obsługi zdarzeń.
Zdarzenia zaraportowane w ten sposób nazywają się zdarzeniami spontanicznymi (nie zaplanowanymi).

Dla ćwiczenia, wpiszmy spontaniczną wizytę indywidualną.
Na głównym oknie modułu zdarzeń, wybierzmy {Typ zdarzenia} {“Wizyta indywidualna”}
i kliknijmy w [Zaraportuj zdarzenie].


Okno modułu zdarzeń – przed kliknięciem w Zaraportuj zdarzenie wybierzmy {Typ zdarzenia}
(dla przykładu wizytę indywidualną) oraz wpisz,y część nazwiska odwiedzanej osoby w polu pod
typem zdarzenia. Spowoduje to zaweżenie listy osób na karcie nowego zdarzenia spontanicznego

Po kliknięciu w [Zaraportuj zdarzenie] wyświetli się karta nowego zdarzenia indywidualnego z
polami do wypełnienia oraz z zakładkami na których wpiszemy informacje o promowanych
produktach i wręczanych materiałach.


Zakładka Ogólna na karcie nowej wizyty indywidualnej, w wypełnionymi polami w części ogólnej

Na zakładce ogólnej, wybierzmy odpowiednią datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty,
wskażmy odwiedzoną osobę z listy klientów oraz wpiszmy komentarz do wizyty.

Po wypełnieniu części ogólnej, przejdźmy do zakładki , gdzie należy wskazać w jakiej
kolejności promowane były u klienta produkty oraz w jakich ilościach były rozdane gadżety i próbki produktów.


Zakładka produktów podczas rejestracji wizyty indywidualnej

Po zarejestrowaniu szczegółów dotyczących produktów, możemy opcjonalnie wejść na zakładkę
która pozwoli nam w prosty sposób na zaplanowanie następnej wizyty u tego
klienta (w przypadku kiedy klient podczas wizyty poprosił o ponowną wizytę podając konkretną datę).


Zakładka następnej wizyty podczas rejestracji wizyty spontanicznej

Baza zdarzeń – realizacja zaplanowanej wizyty indywidualnej (metoda 1)

Realizować wizytę możemy z głównego okna (klikając w wizytę na liście wizyt zaplanowanych podczas
następnych dwóch dni), lub z poziomu listy wizyt w module zdarzeń.
Uwaga: Na głównym oknie pojawiają się wizyty zaplanowane z nadchodzących 2 dni, natomiast na liście
Zdarzeń, możemy przeglądać wiele dni wstecz lub do przodu.

Dla ćwiczenia, zrealizujemy wizytę najpierw z poziomu głównego okna systemu.
Aby zrealizować dowolną wizytę zaplanowaną w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym, kliknijmy w jej pozycję na
głównym oknie (na dole w prawym rogu na liście zdarzeń planowanych).


Na głównym oknie, w dolnym prawym rogu widać zaplanowane wizyty

Klikając w wizytę zaplanowaną przejdziemy automatycznie w stan jej realizacji. Aby ją zapisać, musimy wypełnić
szczegóły wizyty (zakładki , oraz ) tak jak to ćwiczyliśmy w poprzednim
rozdziale wizyty spontanicznej.


Baza zdarzeń – realizacja zaplanowanej wizyty indywidualnej (metoda 2)

Realizować wizytę możemy z głównego okna (klikając w wizytę na liście wizyt zaplanowanych podczas następnych
dwóch dni), lub z poziomu listy wizyt w module zdarzeń.
Uwaga: Na głównym oknie pojawiają się wizyty zaplanowane z nadchodzących 2 dni, natomiast na liście Zdarzeń,
możemy przeglądać wiele dni wstecz lub do przodu.

Dla ćwiczenia, zrealizujemy tym razem wizytę z poziomu listy zdarzeń w module zdarzeń.
Będąc w module zdarzeń, kliknijmy w ikonkę edycji wybranej wizyty PLANOWANEJ (ikonkę otwartej teczki) –
przejdziemy automatycznie w tryb edycji wybranej wizyty.

Na oknie edycji jest przycisk o nazwie [Realizuj].
Klikając w ten przycisk przejdziemy w stan realizacji wybranej planowanej wizyty, czego dowodem będzie następujący komunikat:

Aby ją zapisać, musimy wypełnić szczegóły wizyty (zakładki , oraz )
tak jak to ćwiczyliśmy w poprzednim rozdziale wizyty spontanicznej.