Baza zdarzeń – nowe zdarzenie grupowe

Ponieważ realizacja i spontaniczne zdarzenia się rejestruje w bardzo podobny sposób, zdarzenie grupowe przećwiczymy wpisując spontaniczny WORKSHOP (warsztat) z udziałem 5 klientów.
Do tego służy przycisk [Zaraportuj zdarzenie] na głównym oknie modułu zdarzeń.

Wybierzmy na głównym oknie zdarzeń, z listy {Typ zdarzenia} wartość {“WORKSHOP”}

Pokaże się okno z zakładką na której należy wskazać klientów uczestniczących w spotkaniu.
Aby wskazać więcej niż jedną osobę, przetrzymajmy przycisk CTRL na klawiaturze klikając myszką w kolejne nazwiska.


Wybór osób uczestniczących w spotkaniu grupowym

Oprócz wyboru osób, musimy również dokonać wyboru daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spotkania, wpisać miejsce odbycia spotkania (miejsce spotkań grupowych z reguły bywa miejscem neutralnym jako że uczestnicy pochodzą z różnych miejsc pracy), oraz wpisać komentarz.

Aby zdarzenie zapisać, po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknijmy w przycisk [Zapisz].