Baza Zdarzeń – zdarzenia handlowe (w aptece, sklepie itd)

Ponieważ realizacja i spontaniczne zdarzenia się rejestruje w bardzo podobny sposób, zdarzenie handlowe przećwiczmy
wpisując spontaniczną “Wizytę Handlową” (w aptece), wskazując przy sprzedaży odpowiednie hurtownie do realizacji zamówienia.

Do tego służy przycisk [Zaraportuj zdarzenie] na głównym oknie modułu zdarzeń (po wybraniu “Wizyta handlowa” jako typ zdarzenia).

Po kliknięciu w [Zaraportuj zdarzenie] pokaże się okno nowej wizyty handlowej.


Zakładka ogólna zdarzenia handlowego

Na zakładce wypełniamy, tak jak w przypadku innych typów zdarzeń, informację o dacie i godzinie
odbycia wizyty, oraz wpisujemy komentarz.

Zakładka zdarzenia handlowego posiada również dodatkowe pola na dole strony które wypełniamy
w przypadku gdyby wizyta się nie odbyła (np. nie było osoby kompetentnej w aptece do złożenia zamówienia).

Kliknijmy w zakładkę aby zarejestrować dodatkowe dane dotyczące “wywiadu” w aptece/sklepie.


Zakładka w aptece/sklepie

Takimi informacjami dodatkowymi są dane o:

  • odsprzedaży danego produktu (SKU) w poprzednim miesiącu
  • stanie na magazynie danego produktu w dniu wizyty
  • cenie (detalicznej dla klienta końcowego) danego produktu w dniu wizyty
  • półka – czy produkt jest widoczny na półce/przy kasie
  • dyst – czy produkt jest w dystrybucji (sprzedaży) w dniu wizyty

Ponieważ lista SKU może być obszerna, dane te wpisujemy wyłącznie na specyficzne życzenie kierownictwa (z reguły
polecenie dotyczy jednego lub dwóch SKU)

Kliknijmy w zakładkę aby zarejestrować rozdawnictwo materiałów reklamowych, POSów czy próbek w dniu wizyty.


Zakładka podczas rejestracji wizyty handlowej

Kliknijmy w zakładkę aby zarejestrować sprzedaż produktów “luzem” (nie w ramach oferty
sprzedażowej / pakietów promocyjnych).


Zakładka zamówienia uzupełniającego

Wskazujemy liczby zamówionych poszczególnych produktów – klikając w [Suma] system automatycznie podlicza
sumę zamówienia.
Suma zamówienia (cena producent->hurt) jest wyliczana, a suma ostateczna (powiększona o marżę hurtowni
średnio w wysokości 13%) jest wskaźnikiem orientacyjnym dla kierownika sklepu o cenie którą ten sklep będzie
musiał zapłacić hurtowni realizującej.

Na dole okna w sekcji /Sposób dostawy/ należy określić hurtownię realizującą, oraz w jakiej ilości transz lub
dostaw i kiedy.
System automatycznie dzieli liczby produktów przez ilość transz, zaokrąglając w górę na transzy wcześniejszej.
Przykładowo produkt X zamówiony w 4 sztukach i dostarczany w 3 transzach był by dostarczony w ilościach: 2
sztuki w pierwszej transzy, 1 sztuka w drugiej oraz 1 sztuka w trzeciej.


Kliknijmy w zakładkę aby zarejestrować zamówienie produktów zgrupowanych w tzw. pakietach.


Zakładka ofert sprzedażowych z listą dostępnych ofert

Pokazuje się lista dostępnych ofert w promocji.

Różnica między zamówieniem uzupełniającym a sprzedażą w ramach oferty jest prosta.
W zamówienie uzupełniającym nie ma minimalnej sumy zamówienia która musi być przekroczona, oraz nie ma
nagród które mogą być wręczone kierownikowi sklepu.

Sprzedaż w ramach ofert sprzedażowych (które składają się z różnych pakietów) daje zamawiającej osobie
dwa zasadnicze bonusy. Po pierwsze, ceny stosowane w ofertach i ich poszczególnych pakietach odbiegają
(są zazwyczaj niższe) od cen produktów sprzedawanych “luzem” (czyli na zamówieniach uzupełniających).
Po drugie, kwalifikując się do kupna pakietu, osoba zamawiająca jest nagrodzona premią sprzedażową która
najczęściej ma formę rzeczy (nagrody), lub bonów Sodexho, lub rabatu.

Aby się móc zakwalifikować do zakupu pakietu, kierownik apteki/sklepu musi spełnić dwa zasadnicze warunki.
Po pierwsze, zamówienie musi opierać się na podzbiorze produktów (zazwyczaj jest to mały zbiór 3-4 produktów
wchodzących w skład aktualnie promowanego brandu). Po drugie, zamówienie musi być o wartości nie mniejszej
niż zakładana minimalna wartość pakietu (lub jego wielokrotność aby otrzymać parę premii sprzedażowych).

Pod warunkiem że minimalna wartość zamówienia będzie nie niższa niż minimalna wartość pakietu wg. definicji
przez dyrektora sprzedaży, kierownik sklepu będzie się kwalifikował do otrzymania nagrody (premii sprzedażowej)
w jednej sztuce, lub wielokrotności – w zależności od kwoty zamówienia.

Kliknijmy w dowolną ofertę+pakiet.

Pokaże się okno, na którym możemy wskazać ilości produktów zamawianych, oraz szczegóły dostawy.

W sekcji Premia sprzedażowa, pokazują się dostępne nagrody do wręczenia kierownikowi składającemu zamówienie.
W polu “Ilość pakietów” widzimy liczbę pakietów wynikających z kwoty zamówienia (każda oferta sprzedażowa/pakiet
ma minimalną wartość która musi być osiągnięta aby klient kwalifikował się do otrzymania nagrody, zamówienie
przewyższające wielokrotnie tą wartość powoduje możliwość wręczenia paru premii sprzedażowych).

W przypadku próby wręczenia zbyt wysokiej liczby nagród, pokazuje się komunikat:

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych, należy kliknąć w przycisk [Zapisz] co spowoduje trwałe zapisanie danych do bazy.