Baza zdarzeń – nowe zdarzenie specjalne

Do zdarzeń specjalnych zaliczamy wszystkie te zdarzenia które nie wymagają wskazania klienta lub produktu jako niezbędnej informacji przy zapisie zdarzenia.
Do takich zdarzeń należy zaliczyć urlopy, naprawy samochodu, zwolnienia lekarskie itd.

Zarejestrujmy nowe zdarzenie typu Serwis samochodu.
Na głównym oknie modułu zdarzeń, wybierzmy z listy {Typ zdarzenia} opcję {“Serwis samochodu”}.
Pokaże się okno nowego zdarzenia specjalnego typu.


Okno rejestracji zdarzenia specjalnego

Należy wybrać odpowiednie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia wykonywania opisywanego zdarzenia. Po wpisaniu wymaganych danych, kliknijmy w [Zapisz] aby zapisać zdarzenie.