Moduł 07. Zdarzenia, jest najważniejszym i zarazem najczęściej używanym modułem w całym PCGMARKET. Każdy posiadacz palmtopa lub wersji desktopowej doskonale powinien znać każdy jego "zakamarek".

Moduł znajduje się na stronie głównej pcgmarket.

Po kliknięciu w moduł można dostrzec następujące okienka:

1) znajdujemy się w zakładce zdarzeń planowanych 2) zakładka zdarzeń z realizowanych 3) zakładka zdarzeń spontanicznych...

... z wybranego dnia, w tym wypadku 01-04-2009. Dzięki temu można odszukać informacje na temat planu dnia, wizyt spontanicznych lub tych, które zostały już zrealizowane. Słowem jest możliwość filtrowania wizyt według rodzajów wizyt.

W tym module można także zaraportować nowe zdarzenie spontaniczne, klikając w przycisk o dokładnie tej samej nazwie - "Nowe zdarzenie spontaniczne".

Link do artykułu dotyczącego raportowania spontanicznego znajduje się poniżej:

http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Araportowanie-wizyt-handlowych-spontanicznych-offline-m-business-client&catid=13&Itemid=47〈=pl

Postępując zgodnie z artykułem w linku, zaraportować można wizytę handlową, apteczną lub dowolną wybraną.

Podsumowując: użyteczność tego modułu to bardzo duży procent spędzania czasu z pcgMarket i palmtopem. Biegła obsługa tej części aplikacji jest bardzo ważna dla każdego użytkownika.

Polecam także, kącik dla użytkownika, gdzie (jak widać po linku) znajduje się wiele odpowiedzi na te oraz inne pytania odnoszące się do PCGMARKET-u.