Nadawanie rabatów należy do standardowego postępowania w dziedzinie handlu. Często aby jakieś produkty sprzedać należy nadać rabat, bo w innym wypadku potencjalny klient może się rozmyślić. Rabaty można w prosty sposób dodawać na palmtopie podczas raportowania wizyt, należy jednak pamiętać, że rabaty dotyczą tylko tych ofert, które są sprzedawane w pakietach. Rabaty nie dotyczą zamówienia uzupełniającego - o tym należy pamiętać. Aby wybrać rabat dla określonego produkty należy wpisać jego ilość, a następnie po prawej stronie wybrać rabat. Rabaty można wybierać indywidualnie dla każdego produktu, ale można też wybrać taki sam rabat dla wszystkich. Gdy skorzystamy z drugiej opcji to przy wszystkich wybranych produktach podstawi się taki rabat jaki wybraliśmy.