Bardzo przydatną częścią dla każdego użytkownika jest moduł 11. kalendarz promocji. Pozwala on na zapisanie informacji o promocjach w prosty dla użytkownika sposób. W sytuacji, gdy kierownik apteki zapyta "jakie macie państwo promocje?" Nie trzeba pamiętać jakie promocje dotyczą poszczególnych hurtowni. Wystarczy, ze zostaną one zapisane w kalendarzu promocji. Regularnie wypełniany kalendarz promocji pozwala na szybszą pracę z PCGMARKET, a także na sprawniejszą obsługę klienta, a co za tym idzie pozwala oszczędzić bezcenny czas.

W menu głównym należy wybrać opcję: "11 Kalendarz Promocji"... i pojawi się okienko jak poniżej:

W tym wypadku, w kalendarzu promocji znajdowała się już jedna promocja hurtowni XYZ, którą użytkownik zapisał jako "całkiem dobra".

Klikając w "dodaj nowa promocje" przejdziemy do kolejnego okna, gdzie pozostanie uzupełnienie danych o promocji. Należy wybrać:

a. jakiej hurtowni ma dotyczyć promocja

b. datę początkową i końcową (koniecznie w formacie

podanym w nawiasach (dd-mm-yyyy)

c. informacje przydatne odnośnie tej promocji (opis promocji)

...i kliknąć "Zapisz". Pojawi się komunikat następującej treści "Informacje zostaly zapisane i przygotowane do wyslania" i należy kliknąć w "OK" jako potwierdzenie treści, która została wpisana.

System automatycznie wróci do "kalendarza promocji" i widoczne będą zmiany w promocjach, tak jak na obrazku poniżej:

Zapisanie takich informacji może znacząco przyspieszyć działanie z systemem oraz pomaga w łatwiejszym przekazywaniu (bardzo cennych w dniu dzisiejeszym) informacji.