Przy pomocy palmtopa możemy wykonać podstawowe analizy naszej działaności. Mimo, że system analiz jest okrojony na palmtopie ze względu na ograniczone pole widzenia - możemy uzyskać informacje na temat naszych wizyt zrealizowanych w ostatnim czasie. W tym celu należy przejść do zakładki analizy na palmtopie w M-Business kliencie. Możemy wykonać 2 krótkie
raporty handlowe - Liczba wizyt handlowych w dniu/tygodniu oraz listę wizyt i aktywności.


Kiedy wybierzemy pierwszą opcję pojawi się liczba wszystkich wizyt z podziałem na wizyty udane,
pokazana jest również kwota zamówienia. Domyślnie podstawia się data dzisiejsza, ale możemy zamienić
ją na jakąś inną.


Natomiast kiedy wybierzemy drugą opcję ukaże nam sie lista wszystkich wizyt z ostatniego tygodnia,
podana będzie data wizyty, nazwa placówki oraz suma zamówienia.