Pcgmarket Mobile – Baza miejsc pracy

Moduł obsługi miejsc pracy pozwala nam na zarządzanie bazą wszystkich placówek (szpitale, apteki, sklepy) które się znajdują w naszej grupie targetowej – czyli zostały wybrane z regionu obsługiwanego przez nas jako miejsca które powinny się pojawić na naszym palmtopie.

Aby wejść w moduł miejsc pracy, kliknijmy w [1.Baza miejsc pracy] z poziomu głównego okna Pcgmarket Mobile.

 

 

Pojawi się główne okno z poziomu którego możemy dodawać nowe miejsca pracy, przeglądać karty miejsc pracy jak i modyfikować istniejące pozycje.
Tak jak w systemie na WWW, tutaj również możemy filtrować listę która się pokazała w celu ograniczenia liczby ukazanych pozycji.
Wystarczy wpisać część nazwy miejsca pracy w polu /Nazwa/, część nazwy miasta w polu /Miasto/, część nazwy ulicy w polu /Ulica/ lub potencjał (A/B/C inaczej zwany Klasyfikacją) w polu /Klasa/, po czym kliknijmy w [Filtruj]. Wynikiem będzie lista ograniczona do tych pozycji które spełniają zadane kryteria wyboru.

Pcgmarket Mobile – Baza miejsc pracy – przeglądanie

Aby wejść w kartę istniejącego miejsca pracy, kliknijmy w podkreśloną nazwę wybranego miejsca.
Pokaże się karta tego miejsca pracy w trybie do przeglądania.


Karta placówki, zakładki <Ogólne>, <Kontakt> oraz <Historia>

Na karcie miejsca pracy na zakładce <Ogólne> możemy przeglądać podstawowe dane adresowe oraz komentarz. Jeżeli przejdziemy na zakładkę <Kontakt>, to ukażą się wszystkie numery kontaktowe które zostały wpisane (przez nas lub przez innego przedstawiciela odwiedzającego ten sam punkt).
Jeżeli przejdziemy na zakładkę <Historia>, to ukaże się lista dat ostatnich 5 wizyt w tym miejscu.

Aby powrócić do głównej strony modułu miejsc pracy, kliknijmy w przycisk [Powrot].
Aby powrócić do głównej strony systemu Pcgmarket Mobile, kliknijmy w ikonkę domku na dole ekranu programu Pcgmarket Mobile lub w Menu/Home (w zależności od wersji systemu raportowania Pcgmarket Mobile).Pcgmarket Mobile – Baza miejsc pracy – edycja

Jeżeli chcemy zmodyfikować dane na karcie miejsca pracy, z poziomu okna modułu miejsc pracy kliknijmy nie w podkreslona nazwę miejsca pracy, ale w ikonkę otwartej koperty po lewej stronie nazwy miejsca pracy (ikonka podobna do tej którą znajdziemy w systemie Pcgmarket na WWW).

Otworzy sie karta miejsca pracy z polami aktywnymi do edycji.

 

Karta placówki w trybie edycji
 
Aby zmodyfikować kartę wybranego miejsca pracy, wystarczy nadpisać na istniejącym tekście nową wersję nazwy lub numeru telefonu.
Aby zmienić nazwę ulicy lub miasta, wybierzmy odpowiednią ulicę lub miasto z rozwijalnej listy {Ulica} lub {Miasto}.
W przypadku gdy wymaganej ulicy bądź miasta nie ma na liście, kliknijmy w kwadracik obok rozwijalnej listy ulic bądź miast – rozwijalna lista wówczas zamieni się w pole tekstowe w którym będziemy mogli wpisać nową nazwę ulicy bądź miasta.

Po kliknięciu w [Zapisz], nowa ulica bądź miasto nie tylko zapisze się z kartą miejsca pracy którą właśnie modyfikowaliśmy, ale również doda się do listy rozwijalnej po to aby w przyszłości nie było potrzeby ręcznego dodawania ponownie tej ulicy lub miasta.

Aby zapisać nową pozycję w bazie danych, kliknijmy w [Zapisz].
Aby zrezygnować z zapisu i powrócić do głównej strony modułu miejsc pracy, kliknijmy w [Anuluj].
Aby powrócić do głównej strony systemu Pcgmarket Mobile, kliknijmy w ikonkę domku na dole ekranu programu Pcgmarket Mobile (lub w Menu/Home)

Pcgmarket Mobile – Baza miejsc pracy – dodaj nowe

Aby dodać nowe miejsce pracy do bazy danych, należy na głównym oknie modułu miejsc pracy najpierw wybrać typ miejsca pracy który chcemy dodać.
Dla przykładu, wybierzmy na liście rozwijalnej o nazwie {Typ miejsca pracy} wartość {“Apteka”}, po czym kliknijmy w link (na górze strony) pod tytułem [Dodaj nowe miejsce pracy].

Pojawi się karta nowego miejsca pracy, czyli karta identyczna do tej którą widzieliśmy podczas modyfikacji istniejącego miejsca pracy.
Górna oraz dolna część karty nowego miejsca pracy
 
 
Podczas wpisywania danych o nowym miejscu pracy, musimy określić nazwę, dane adresowe oraz cegiełkę (podział regionalny) do której dana apteka będzie przypisana.
Podczas rejestracji możemy również wpisać komentarz, określić serię parametrów które zostały zdefiniowane (na przykład {Liczba kas}), możemy również przejść na zakładkę <Kontakt> aby wpisać dane telefoniczne.

Aby zapisać nową pozycję w bazie danych, kliknijmy w [Zapisz].
Aby zrezygnować z zapisu i powrócić do głównej strony modułu miejsc pracy, kliknijmy w [Anuluj].
Aby powrócić do głównej strony systemu Pcgmarket Mobile, kliknijmy w ikonkę domku na dole ekranu programu Pcgmarket Mobile (lub w Menu/Home).