Pcgmarket Mobile – Baza osób

W sposób bardzo podobny do obsługi bazy miejsc pracy, możemy obsługiwać bazę osób (aptekarzy, lekarzy, ekspedientów w sklepie, kierowników sklepowych odpowiedzialnych za składanie zamówień).

Aby wejść w moduł miejsc pracy, kliknij w [2.Baza osob] z poziomu głównego okna Pcgmarket Mobile.

Główne okno modułu bazy osób


Analogicznie jak w przypadku modułu miejsc pracy, tutaj również możemy filtrować ukazaną listę, wpisując odpowiednie wartości do pola /Nazwisko/, /Miasto/, /Atrybut/, lub /Klasa/.
Po wpisaniu kryteriów wyboru aby zawężyć wyswietloną listę, kliknijmy w [Filtruj].

Pcgmarket Mobile – Baza osób – przeglądanie

Aby wejść w kartę istniejącej osoby, kliknijmy w podkreślone nazwisko wymaganej osoby.
Pokaże się karta tej osoby w trybie do przeglądania.

 


Karta osoby, zakładki <Ogólne> oraz <Praca>

Na karcie osoby na zakładce <Ogólne> możemy przeglądać podstawowe dane adresowe oraz komentarz. Również tutaj znajdziemy informacje dodatkowe jak stanowisko, specjalizacja (w przypadku branży farmaceutycznej), tytuł naukowy itd.
Jeżeli przejdziemy na zakładkę <Kontakt>, to ukażą się wszystkie numery kontaktowe które zostały wpisane (przez nas lub przez innego przedstawiciela odwiedzającego tą osobę).
Jeżeli przejdziemy na zakładkę <Historia>, to ukaże się lista dat ostatnich 5 wizyt u tej osoby.

Zakładka której nie widzieliśmy wcześniej to <Praca>. Tutaj znajdziemy listę wszystkich miejsc pracy w których wybrana osoba jest zatrudniona (są przypadki kiedy osoba jest zatrudniona w więcej niż jednym miejscu pracy, na przykład lekarze i farmaceuci – w Pcgmarket Mobile możemy zarejestrować nawet do 5 miejsc pracy dla jednej osoby).

Aby powrócić do głównej strony modułu osób, kliknij w przycisk [Powrot].
Aby powrócić do głównej strony systemu Pcgmarket Mobile, kliknijmy w ikonkę domku na dole ekranu programu Pcgmarket Mobile lub w Menu/Home.

Pcgmarket Mobile – Baza osób – edycja

Jeżeli chcemy zmodyfikować dane na karcie osoby, na oknie modułu osób musimy kliknąć nie w podkreślone nazwisko osoby, lecz w ikonkę otwartej koperty po lewej stronie nazwiska (ikonka podobna do tej którą znajdziemy w systemie Pcgmarket na WWW).

Otworzy się karta osoby z polami aktywnymi do edycji.


Karta osoby w trybie edycji


Aby zmodyfikować kartę osoby, wystarczy nadpisać w miejscu istniejącego tekstu nową wersję nazwiska lub numeru telefonu.
Na karcie osoby zazwyczaj nie musimy modyfikować danych adresowych, jako że osoby z reguły przyjmują adresy korespondencyjne takie, jakie są ich podstawowych miejsc pracy – pole /Adres z podst. miejsca pracy/ powinno być zaptaszkowane.

Możemy natomiast modyfikować komentarz oraz inne atrybuty takie jak stanowisko pracy.

Na karcie osoby również istnieje zakładka <Praca>, na której możemy przyporzadkować osobę do innych miejsc pracy.

 

 

Karta osoby, zakładka <Praca>


Na przykładzie powyżej, widzimy kartę osoby i zakładkę <Praca>. Jeżeli klikniemy w nazwę podstawowego miejsca pracy, wyświetli się komunikat z jego pełną nazwą i adresem (co widzimy w prawym oknie – funkcja ta jest przydatna w przypadku długich nazw miejsc pracy które mogą sie nie mieścić w szarym obszarze widocznym w lewym oknie, co zaraz zobaczymy w drugim przykładzie).

Chcąc usunąć obecne podstawowe miejsce pracy tej osobie i przyporządkować dwa inne, wystarczy że przy polu /Podstawowe miejsce pracy/ klikniemy w przycisk [Usun], po czym na liście {Miejsca pracy do wyboru} wybierzemy wymagane miejsce pracy i klikniemy ponownie w obszarze /Podstawowego miejsca pracy/ w przycisk [Dodaj]. Czynność tą powtórzymy w polu /Miejsce pracy #2/. Oto wyniki:

 

Karta osoby, zakładka <Praca>, zmodyfikowane dane dotyczące miejsc pracy

 


Dokonane zmiany zapisujemy klikając w przycisk [Zapisz] na dole strony lub na zakładce <Ogólne>.

 

 

Kliknij w [Zapisz] aby zapisać zmianyAby zapisać zmiany dokonane w bazie danych, kliknijmy w [Zapisz].
Aby zrezygnować z zapisu i powrócić do głównej strony modułu miejsc pracy, kliknijmy w [Anuluj].
Aby powrócić do głównej strony systemu Pcgmarket Mobile, kliknijmy w ikonkę domku na dole ekranu programu Pcgmarket Mobile lub wybierz opcję Menu/Home.