Pcgmarket Mobile – Planer

Aby zaplanować “trasę”, czyli wizyty które chcemy odbyć w nadchodzących dniach/tygodniach, wejdźmy w [3.Planer] z poziomu głównego okna systemu Pcgmarket Mobile.

Ukaże się okno wszystkich klientów którzy są w naszej liście targetowej (którzy zostali wybrani do odwiedzin cyklicznych).

Okno planera z listą klientów do wyboru


Ponieważ lista klientów może być długa, została ona podzielona na listy po 50 wierszy. Aby przejść do kolejnej piećdziesiątki, należy kliknąć w przyciski [ 2 ] oraz [ 3 ] tuż pod nagłówkiem listy.

Aby zaplanować, najpierw musimy wybrać odpowiedni typ zdarzenia który planujemy na liście {Typ zdarzenia} (na przykład wizyty handlowe), potem wybieramy tydzień planowany na liście {Data}.
Możemy (ale nie musimy) wpisać dane do filtrowania (i kliknąć w [Filtruj]), po czym należy zacząć od zahaczania odpowiednich punktów które chcemy odwiedzić.

Zauważmy że klikając w odpowiednie dni przy wybranych klientach (jest 7 kolumn, po jednej dla każdego dnia w wybranym tygodniu), liczniki na górze w polu /Ilości/ się powiększają – są to sumy zaplanowanych wizyt na poszczególne dni.

Zaplanujmy parę wizyt w jednym dniu i kliknijmy w licznik za ten dzień.

 

Okno planera. Po lewej stronie widać zwiększające się cyfry na licznikach. Klikając w licznik wtorku system pokazuje wizyty zaplanowane na wtorek.


Dla uproszczenia i zoptymalizowania pracy planowania, system automatycznie układa klientów w kolejności od najdawniej odwiedzonych do tych którzy byli odwiedzeni ostatnio.
Mamy możliwość zmiany kolejności klikając w strzałki przy kolumnie Daty, Miasta, Ulicy bądź Klasyfikacji, jednak ilość dni od ostatnich odwiedzin powinna być dobrym wskaźnikiem kiedy którego klienta należy znowu odwiedzić.

Po wybraniu miejsc do odwiedzenia, wystarczy na dole strony planera kliknąć w przycisk [Zapisz].