Palmtop – Wizyta

Pcgmarket Mobile może być używany do rejestracji róznego typu zdarzeń – od wizyt handlowych, poprzez wizyty promocyjne, zbieranie danych marketingowych itd, jednak największą przewagę daje przestawicielowi handlowemu podczas wizyty handlowej, dlatego też skupimy się w niniejszym podręczniku na omówieniu przebiegu wizyty handlowej.

Niezależnie od tego czy wizyta jest realizowana czy spontaniczna, zawsze składa się z paru etapów:
Etap1: ZADANIA: Zadania przedsprzedażowe
Etap2: SPRZEDA¯: Sprzedaż (oferty sprzedażowe oraz zamówienia uzupełniające)
Etap3: POS: Rozdawnictwo próbek, POSów
Etap4: Notatki

Etap1 – Zadania przed-sprzedażowe:
Rejestracja odsprzedaży, zapasu, ceny półkowej, obecności towaru, widoczności towaru na półce
Etap2 – Sprzedaż:
Który pakiet (oferta), ilości na zamówieniu, wręczenie premii, liczba transz, data realizacji, hurtownia
Etap3 – Zadania po-sprzedażowe:
Rozdawnictwo próbek, POSów i innych gadżetów
Etap4 – Notatki
Notatki ogólne, możliwość pokazania kierownikowi obrazka z przykładem ekspozycji w celu zachęcenia
zakończenie wizyty

Przebieg czynności do wykonania podczas wizyty

 

Wizyta – Rejestracja wizyty

Wizyta handlowa może być realizowana z planu który został wcześniej ustalony (na planerze), lub może być wykonywana spontanicznie (czyli u klienta u którego nie planowaliśmy tej wizyty).

Niezależnie od tego jaką wizytę chcemy zaraportować, musimy najpierw wejść w moduł [4.Zdarzenia] z głównego okna programu Pcgmarket Mobile.

Główne okno modułu zdarzeń


Aby rozpocząć wizytę spontaniczną, wystarczy kliknąć w [Zdarzenie spontaniczne] na górze okna.
Skupmy się jednak na realizacji zaplanowanej wizyty, jako że większość wizyt będzie właśnie realizacjami zakładanego planu (rejestracja spontanicznej jest prawie identyczna do realizacji).


Aby zrealizować pierwszą zaplanowaną wizytę z powyższej listy, kliknijmy w jej datę/godzinę.

Pierwsze okno realizacji wizyty – musimy potwierdzić wybór prawidłowej apteki i wskazać osobę odwiedzaną w tej aptece (osoba z którą była prowadzona rozmowa handlowa) na liście {Proszę wybrać osobe}. Jeżeli osoby nie ma na liście, można ją dopisać (prawe okno)

 

W powyższym przykładzie zakładamy że nie ma na liście ekspedientów tej osoby z którą prowadzona była rozmowa handlowa, dlatego po kliknięciu w przycisk [Nowa osoba] wpisujemy dane (imię/nazwisko) osoby. Osoba ta zostanie dodana automatycznie do bazy danych do tego miejsca pracy. Kliknijmy w [Zapisz].

Pojawi się okno na którym mamy następujące zakładki (możemy przechodzić między zakładkami podczas wizyty):
Zakładka <Ogólne> – możliwość wskazania daty następnej wizyty
Zakładka <Notatki> – możliwość wpisania komentarza do tej wizyty
Zakładka <Zadania> – zadania przedsprzedażowe
Zakładka <Sprzedaż> – zbieranie zamówień
Zakładka <POS> – rozdawnictwo materiałów reklamowych, montaż ekspozycji, rozdawnictwo próbek

Wizyta – Rejestracja wizyty – zakładka <Ogólne>

Na tej zakładce pojawiają się informacje uzupełniające na temat bieżącej wizyty.
W tym przypadku jest to {Data następnej wizyty}, ale mogą się też pojawić inne informacje uzupełniające.

Okno realizacji wizyty, zakładka <Ogólne>Wizyta – Rejestracja wizyty – zakładka <Zadania>

Na tej zakładce wypełniamy informacje dotyczące produktów, ale nie są to jeszcze informacje o zamówieniu. Informacje znajdujące się na zakładce <Zadania> są informacjami które przydatne są w celach analizy rynku, analizy cenowej bądź analizy ruchów towaru w poszczególnych miejscach sprzedaży.

Informacje zbierane to:
Pole /Stan/ – jaki jest stan produktu (na magazynie) w dniu wizyty
Pole /Ceny/ – jaka jest cena półkowa danego produktu
Pole /Odsp/ – jaka była odsprzedaż danego produktu w zeszłym pełnym miesiącu
Pole /Półka/ – pole do “zaptaszkowania” oznaczające czy wskazany towar jest widoczny na półce
Pole /Dystr/ – pole do “zaptaszkowania” oznaczające czy wskazany towar jest w dystrybucji w odwiedzanym obecnie punkcie sprzedaży detalicznej

Okno wizyty, zakładka <Zadania>. Bardzo przydatną funkcją jest wykres porównujący Stany oraz Odpsrzedaż z ostatnich 5 wizyt, po kliknięciu w link [STAN] lub [ODSP.] (nad polem do wprowadzenia wartości) pojawi się wykresWizyta – Rejestracja wizyty – zakładka <Sprzedaż>

Zakładka sprzedaży jest w branży handlowej najważniejszą częścią raportowania.
Tutaj odbywa się wskazanie ilości produktów na zamówieniu oraz hurtowni realizującej dostawę towaru.

Po wejściu na zakładkę <Sprzedaży> widzimy serię promocji (tzw. ofert sprzedażowych i pakietów w ramach tych ofert) które możemy sprzedać w aptece lub sklepie którą odwiedzamy.
Również jest miejsce na wskazanie szczegółów dotyczących zamówienia uzupełniającego.

Zakładka <Sprzedaży> - wskazujemy pakiet promocyjny który nas interesuje wpisująć początkową ilość pakietów promocyjnych na które kierownik sklepu wykazał zainteresowanie.


Po zaznaczeniu promocji “ptaszkiem”, system otworzy okno szczegółowe pakietu, na którym widzimy już wypełnione domyślne (proponowane) ilości poszczególnych produktów.

Sprzedaż w ramach pakietów daje zamawiającej osobie dwa zasadnicze bonusy. Po pierwsze, ceny stosowane w ofertach i ich poszczególnych pakietach odbiegają (są zazwyczaj niższe) od cen produktów sprzedawanych “luzem” (czyli na zamówieniach uzupełniających). Po drugie, kwalifikując się do kupna pakietu, osoba zamawiająca jest nagrodzona premią sprzedażową która najczęściej ma formę rzeczy (nagrody), lub bonów Sodexho, lub rabatu.

Aby się móc zakwalifikować do zakupu pakietu, kierownik sklepu musi spełnić dwa zasadnicze warunki.
Po pierwsze, zamówienie musi opierać się na podzbiorze produktów (zazwyczaj jest to mały zbiór 3-4 produktów wchodzących w skład aktualnie promowanego brandu).
Po drugie, zamówienie musi być o wartości nie mniejszej niż zakładana minimalna wartość pakietu (lub jego wielokrotność aby otrzymać parę premii sprzedażowych).

Otwiera się okno z proponowanymi ilościami produktów, jednak nie musimy pozostać z propozycją tych ilości przy zamówieniu dla kierownika sklepu.

 

Okno oferty sprzedażowej, z proponowaną a potem ze zmienioną ilością produktów. Proszę zauważyć że liczba pakietów (na dole okna) się zmniejszyła wraz z wartością (sumą) zamówienia.

 


Pod warunkiem że minimalna wartość zamówienia będzie nie niższa niż minimalna wartość pakietu wg. definicji przez dyrektora sprzedaży, kierownik sklepu będzie się kwalifikował do otrzymania nagrody (premii sprzedażowej) w jednej sztuce, lub wielokrotności – w zależności od kwoty zamówienia. Na w/w przykładzie, na oknie z lewej strony kierownik kwalifikował by się do otrzymania 5 premii, po wprowadzeniu korekt (okno z prawej) otrzyma 4 premie. Suma zamówienia (cena producent->hurt) jest automatycznie wyliczana, a suma ostateczna (powiększona o marżę hurtowni średnio w wysokości 13%) jest wskaźnikiem orientacyjnym dla kierownika sklepu o cenie którą ten sklep będzie musiał zapłacić hurtowni realizującej.

Po określeniu ilości produktów na zamówieniu (mowa o jednym z pakietów), trzeba określić ile premii wręczymy kierownikowi apteki/sklepu (jako że nie zawsze musimy wręczyć maksymalną ilość dozwoloną – może się okazać że wręczymy mniej, ale nie więcej).

Dolna część zamówienia pakietowego


Należy określić hurtownię realizującą, oraz w jakiej ilości transz lub dostaw i kiedy.
System automatycznie dzieli liczby produktów przez ilość transz, zaokrąglając w górę na transzy wcześniejszej.
Przykładowo produkt X zamówiony w 4 sztukach i dostarczany w 3 transzach był by dostarczony w ilościach: 2 sztuki w pierwszej transzy, 1 sztuka w drugiej oraz 1 sztuka w trzeciej.

Po zapisie tych informacji, możemy kliknąć w [Rezygnuj] aby anulować zamówienie danego pakietu, lub [Akceptuj] aby zapisać pakiet i kontynuować z wypełnianiem dalszych szczegółów bieżącej wizyty.

System powrócił do zakładki <Sprzedaż>, gdzie możemy kontynuować zbierając zamówienia na kolejne pakiety (o innych wartościach i/lub innych składach produktów) lub na zamówienie uzupełniające.


Powrót do zakładki <Sprzedaży>. Aby zebrać zamówienie uzupełniające (dowolne ilości dowolnych produktów), wciskamy opcję [Zamówienie spontaniczne].

 

 

Górna i dolna część zamówienia uzupełniającego/spontanicznego.

 


Zamówienie uzupełniające jest rejestrowane w bardzo podobny sposób jak w przypadku pakietów, z jedną różnicą – nie ma minimalnej sumy zamówienia która musi być przekroczona, oraz nie ma nagród które mogą być wręczone kierownikowi sklepu.

Nadal jednak musimy wybrać liczbę transz, datę dostawy oraz hurtownię realizującą.

Po zarejestrowaniu tych szczegółów, kliknij w [Akceptuj] lub [Rezygnuj].

Wizyta – Rejestracja wizyty – zakładka <POS>

Na zakładce POS, możemy zarejestrować informację o tym jakie próbki produktów zostały rozdane oraz jakie gadżety reklamowe zostały wręczone. Również montaż ekspozycji może być tutaj rejestrowany.

 

Wizyta handlowa, zakładka <POS>


Po kliknięciu w odpowiednią grupę produktową, na powyższym przykładzie widać wpisaną ilość 2 ekspozycji zamontowanych (ekspozycje związane z grupą produktową GRUPA 1) oraz dyspenser produktów w 4 sztukach. Proszę zauważyć że cały czas posługujemy się przykładowymi nazwami grup i produktów – w rzeczywistości zamiast grupy 1 była by tutaj faktyczna nazwa brandu produktów (na przykład Fenistil czy Apap).

Wizyta – Rejestracja wizyty – zakładka <Notatki>

Zakładka ostatnia <Notatek> jest zakładką pozwalającą na rejestrację dowolnych opisów dotyczących bieżącej wizyty. Jeżeli wyniki były gorsze niż oczekiwano, wpiszemy dlaczego itd.

Wizyta handlowa, zakładka <Notatek>


Warte polecenia są też możliwości pokazywania podczas wizyty handlowej, przykładów ekspozycji produktowej zanim kierownik sklepu wyrazi zgodę na jej montaż.
Wszelkie tego typu informacje dodatkowe pojawiają się właśnie tutaj.
Kliknijmy w przykład ekspozycji aptecznej produktu X...

Przykładowe informacje graficzne (np. Przykłady ekspozycji) podczas wizyty handlowej. Używając Pcgmarket Mobile, przekazywanie informacji marketingowej przedstawicielom jest bardzo proste.