Może zdarzyć się taka sytuacja, gdy będziemy potrzebowali przekazać pracodawcy informacje o (dodatkowych) kosztach, które ponieśliśmy podczas wykonywania pracy. Taką sytuację można w łatwy sposób przedstawić pracodawcy za pomocą naszego systemu, w którym przewidziany jest moduł "Koszty"

Artykuł ten będzie dotyczył zaraportowania kosztów (z poziomu palmtopa), które zostały poniesione podczas wykonywania pracy, a mogły okazać się nie przewidziane.

1. W widoku menu głównego pcgMarket.com należy kliknąć w opcję: 08 Koszty,

2. Klikamy w pole "Dodaj nowy koszt",

3. Uzupełniamy informacje o koszcie, który został poniesiony:

a. datę kosztu

b. typ dokumentu (najczęściej pracodawca przewiduje paragon lub fakturę)

c. numer identyfikacyjny dokumentu

d. kategorię dokumentu (podział kategorii ustala administrator PCGMARKET-u dla poszczególnych firm)

e. wartość netto

f. wartość brutto (z podatkiem VAT)

g. krótki opis sytuacji

4. Na samym końcu nalezy kliknąć "Zapisz" i gotowe. Przy najblizszym zsynchronizowaniu się z bazą danych PCGMARKET dane zostaną wysłane i będą widoczne na komputerze, a zatem i dla administatora PCGMARKET-u.