Raport zamówień do hurtu jest raportem, który odpowiada na pytania odnoszące się (jak sama nazwa wskazuje) do zamówień hurtowych. Należy on do raportów handlowych i wśród listy raportów handlowych należy go szukać.

Znajduje się on w zakładce "Analizy i Druki", w liście raportów handlowych.

Odpowiednia parametryzacja raportu pozwala na uzyskanie danych różnorakiego pokroju:

1. Dni wstecz, czyli data początkowa dla raportu.

2. Dni do przodu, czyli data końcowa dla raportu.

3. Procent do brutto, czyli czy dodać jakiś procent do kwoty, dla mojego przykładu zostało wpisane "nie" i tak jest domyślnie, ale można wpisać tam dowolną cyfrę np. "13", co będzie oznaczało, że do kwoty zamówień doda się 13%.

4. Grupować po sieci "tak" lub "nie", w zależności czy hurtownie w bazie mają przyporządkowane sieci, czy też nie mają.

5. Wybór przedstawiciela, w przykładzie jest puste pole, gdyż te dane są chronione zgodnie z Ustawą.

6. Format raportu - dla przykładu wybrałem excel, choć można wybrać także dwa pozostałe: html (na stronie internetowej) oraz pdf (w reader'ze).

 

Raport ten dostarcza informacji, ile w wybranym okresie czasu dany przedstawiciel wykonał zamówień, na jaką kwotę oraz ile z tych zamówień zostało zrealizowanych drogą eHurtu. Jest także kolejną formą sprawdzenie ilości wysłanych zamówień.