Raport Pomiaru Dystrybucji jest ważnym, raportem, który szczególnie służy odpowiedzi na jedno pytanie: "Do ilu aptek sprzedałem swój produkt "A"?. Bardzo przydatna rzecz, gdy potrzebne są informacje o zasięgu działania reprezentanta, czy o ilości placówek, które obejmuje swoim działaniem.

Kolejnymi krokami, które pozwolą nam uzyskać dostęp do gotowego raportu są poszczególne czynności:

1. Należy zalogować się na własnym koncie, na stronie www.pcgmarket.com

2. Następnie należy wejść w zakładkę "Analizy i Druki"

3. Kolejno należy wybrać "12. Raport Pomiaru Dystrybucji" z listy raportów handlowych

4. Klikając w tenże raport przejdziemy do ostatniego momentu ustalania szczegółowych danych na temat raportu.

Dla mojego przykładu wybrałem datę całego poprzedniego roku, razem z dodatkowymi danymi czyli aptekami, regionami oraz podsumowaniami i dla produktu najsłabiej sprzedawanego (wpisany przykładowo jako jeden z produktów - równie dobrze mógłbym wpisać "Produkt A"), w wersji html (czyli na stronie internetowej). Dodatkowo z poziomu reprezentanta można wybrać inne formaty raportu (jak pdf lub excel), a z poziomu administratora można wygenerować raport dla wszystkich reprezentantów.

Można także "żonglować" atrybutami: pokazuj apteki - by pokazywał nazwy aptek bądź nie, pokazuj regiony - by raport je pokazywał lub nie oraz podsumowaniem - które może być uzyteczne, bądź zbędne dla osoby generującej.

Informacje, które wyświetlą się w raporcie to: imię nazwisko reprezentanta, obszar w którym znajdowała się apteka, województwo, produkt, ilość, cena oraz wartość.