03. Liczba wizyt wg potencjałów, jest użytecznym raportem z grupy raportów ogólnych. Często reprezentanci nie doceniają wartości tego raportu.

Celem poniższego artykułu jest przedstawienie działania raportu liczby wizyt wg potencjałów i pokazanie jakie informacje pozwala uzyskać tenże raport.

1. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na www.pcgmarket.com oraz wejście w pole "Analizy i Druki"

2. Następnie należy wybrać spośród listy raportów ogólnych, 03. Lista wizyt wg potencjałów

3. Kolejnym krokiem jest odpowiednie ustawienie parametrów raportu 03. Lista wizyt wg potencjałów

Dla potrzeb przykładu wybrany przeze mnie okres czasu to 20-26.03.2009 oraz wybrałem pole "nie" przy możliwości "Pokazuj regiony (tak lub nie)". Ostatnie dwie rubryki do wypełnienia to "Przedstawiciel", gdzie ochrona danych osobowych nie pozwala na wyświetlenie imienia oraz nazwiska i ostatnia możliwość czyli "Format raportu", gdzie wybrałem html, czyli raport widoczny od razu w przeglądarce internetowej.

Oczywiście na końcu należy kliknąć w pole "Generuj raport".

Dane jakich dostarcza ten raport to: Imię i nazwisko reprezentanta, ilość wizyt zaplanowanych, ilość wizyt wykonanych, ilość wizyt wykonanych z planu, ilość wizyt spontanicznych. Następnie generowany jest podział na ilości wizyt handlowych o potencjalne u poszczególnych klientów (ilość kolumn, może zależeć od różnorodności potencjałów) oraz ilość wizyt indywidualnych o potencjale u poszczególnych klientów (tu znów ilość kolumn, zależy od ilości różnorodnych potencjałów). Można również wybrać inny format raportu. Oprócz formatu html, dostępny jest format excel oraz pdf.