02. Lista wizyt odbytych jest bardzo łatwym raportem w rozumieniu jego danych. Przejrzystość, szybkość wygenerowania oraz mnogość danych są jego głównymi zaletami.

1. Po zalogowaniu się na www.pcgmarket.com, należy przejść do zakładki "Analizy i Druki"

2. następnie z listy raportów ogólnych, należy wybrać raport "02. Lista wizyt odbytych"

3. W kolejnym kroku opisane zostaną poszczególne możliwości (mimo wszystko zalecane jest wybranie atrybutów według własnych wymagań).

Należy wybrać:

Dni wstecz oraz dni w przód, które stanowią o wybranym okresie czasu dla raportu. Dla potrzeb przykładu wybrałem 0d 19-03-2009 do 25-03-2009. Kolejno pokazuj regiony (czyli czy pokazać przy wizytach region czy nie) - ja wybrałem "nie". Kolejna opcja to wybór "typu zdarzenia" - ja wybrałem wszystkie, można wybrać pojedynczy "typ zdarzenia". Poźniej wybieramy atrybuty zdarzeń, placówek, osób spośród wszystkich dostępnych oraz możemy wybrać tylko niektóre aktywności, które mają zostać pokazane, po prostu je zaznaczając. Aż w końcu zostanie nam do uzupełnienia pole "Przedstawiciel" oraz "Format raportu".

WAŻNE! Ilość danych wygenerowanych, zależy od ilości wpisanych atrybutów zdarzeń, placówek oraz osób, dlatego warto wpisywać atrybuty.

WAŻNE2! Jeśli wybierzemy konkretny typ wizyty np: wizyta handlowa pełna, to przy atrybutach zdarzeń system mądrze zadziała i jeśli wybierzemy wszystkie to i tak wybiorą się tylko atrybuty odnosnie tego wybranego typu zdarzenia (wizyty handlowej pełnej).

 

Raport ten jest wartościowy, gdyż w łatwy sposób generuje wiele pożytecznych danych m.in. liczbę dobytych wizyt w wybranym okresie czasu, kod przedstawiciela, dzień tygodnia wizyty, datę wizyty, dane klienta, typ zdarzenia, potencjał klienta , godz rozpoczzęcia i zamknięcia wizyty, wizyta zgodna z planem, wizyta spontaniczna, data poprzedniej wizyty, wizyty w ostatnich 3 miesiacach, wizyty w ostatnich 6 miesiącach, wizyta skuteczna, komentarz oraz czas zapisu.