Raport analizy targetu jest bardzo przydatnym raportem. Gdy dane są sumiennie wpisywane przez przedstawicieli daje on bardzo dużo informacji o "targecie". Informacje te mogą być różnorakie, w zależności od ustawień atrybutów placówek oraz od ustawień atrybutów osób. Im więcej tych szczegółowych rozbić obu rodzajów atrybutów, tym więcej informacji zostanie dostarczonych osobom decyzyjnym.

Raport jest bardzo prosty do wygenerowania, a sama jego długość generowania zależy od wielkości danych (jak zawsze).

Raport analizy targetu znajduje się w zakładkach "Analizy i Druki" w "Liście raportów ogólnych" pod numerem 05. Analiza targetu.

Kolejnym krokiem zbliżającym do wygenerowania raportu jest wybór poszczególnych atrybutów, które stają się kluczowe z punktu widzenia danych, które chcemy uzyskać. Kolejne czynności są następujące:

a. wybór daty wstecz i daty do przodu (okresu czasu, jakiego raport ma dotyczyć),

b. wybór czy tylko zatwierdzone wizyty (czy wszystkie),

c. wybór atrybutów placówek,

d. wybór atrybutów osób,

e. wybór typu klienta (zawsze tylko i wyłącznie z typów klienta, które zostały uprzednio utworzone)

f. zaznaczenie bądź odznaczenie czy mają się pokazywać rozszerzone dane adresowe.

Na samym końcu należy kliknąć w przycisk "Generuj raport".

Po kliku chwilach zostanie wygenerowany, który będzie zawierał bardzo solidną ilość danych o KLIENTACH (taki w wybranym przykładzie jest typ klienta "placówka"). Można oczywiście wybrać inny typ klienta, jeśli firma posiada ich więcej niż jeden. W tym przypadku wygenererowany został raport przekrojowy od 11 lutego do 13 marca dla analizy potencjału, to znaczy że można zobaczyć jak target dla poszczególnych placówek się zmienił - ten raport pokaże placówkę, która 15 lutego była w targecie a 13 marca już jej nie ma w tym targecie.

Jeśli zaś chcemy tylko bieżący raport analizy targetu należy wybrać takie same daty na dni wstecz i dni do przodu, potem kolejno wybrać odpowiednie opcje i klikąć "Generuj Raport"

 

UWAGA! Jeśli dane nie będą uzupełniane przez przedstawicieli, system nie będzie miał z czego odczytać informacji. Zatem w celu uzyskania większej ilości danych należy zachęcić przedstawicieli do pełnego uzupełniania danych o klientach. Kolejnym krokiem do powiększenia ilości informacji jest stworzenie dużej ilości atrybutów osób i/lub atrybutów placówek.

Wygenerowane dane mogą posłuzyć między innymi do celów analizy potencjału czy do ocenienia jak często placówka powinna zostać odwiedzana oraz z pewnością przyslużą się do wielu wielu innych analiz.