Analizy w wersji OFFLINE (subskrybcje emailowe)

Mechanizm subskrybcji polega na dostarczaniu na wskazany adres e-mail raportu o zdefiniowanej godzinie lub dacie oraz o wybranej częstotliwości (jednorazowo, codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu).

Subskrybować raport może użytkownik (kierownik lub przedstawiciel dla siebie), lub kierownik w imieniu swoich podwładnych (np. Kierownik może wykreować tygodniowe subskrypcje raportów wizyt z całego minionego tygodnia dla swoich przedstawicieli).

Aby przeglądać moduł subskrypcji, należy wejść w [Lista subskrybcji] na oknie analiz – ukaże się okno wszystkich subskrybowanych raportów w chwili obecnej.

Co ciekawe - subskrybować mozna nie tylko standardowe raporty, ale też własne wzorce który były zapisane (np. Raport Sprzedaży Tygodniowej który zapisałem jako własny wzorzec w poprzednim przykładzie).

Ekran6: lista zasubskrybowanych raportów obecnie.

Na liście subskrybcji dostępne mamy następujące informacje:

 1. Operacje:
  ikonka żóltej teczki - kliknięcie spowoduje przejście do edycji zaplanowanego zadania;
  ikonka czerwonego kosza – kliknięcie spowoduje usunięcie zadania
 2. Liczba porządkowa
 3. Pracownik – użytkownik na którego konto (adres e-mail) trafi raport wygenerowany w danym zadaniu;
 4. Nazwa raportu – raport, którego dotyczy zadanie
 5. Data rozpoczęcia – data pierwszego wysłania raportu
 6. Cykl – częstotliwość realizacji zadania
 7. Format pliku – format w jakim raport trafi na skrzynkę e-mail (aktualnie dopuszczalne formaty to xls (np. Microsoft Excel), Html (format strony www) oraz PDF (Adobe acrobat)
 8. Ostatnio wysłany - data ostatniej realizacji zadania


Dodawanie Nowej Subskrybcji

Aby dodać nową subskrybcję należy kliknąć przycisk [Dodaj nową] w górnej części strony subskrybcji.

Przejdziemy wówczas do formularza, na którym otrzymamy możliwość wybrania odpowiednich parametrów subskrybcji.

Okno ustawienia parametrów nowej subskrypcji

Ekran7: dodawanie nowej subskrybcji emailowej przed wskazaniem raportu który chcemy otrzymywać.

Formularz nowej subskrybcji składa się z następujących pól:

 1. Raport – wybieramy raport, którego dotyczy subskrybcja
 2. Użytkownik – adresat raportu
 3. Format pliku - format w jakim raport trafi na skrzynkę e-mail (aktualnie dopuszczalne formaty to xls (np. Microsoft Excel), Html (format strony www) oraz PDF (Adobe acrobat)
 4. Począwszy od dnia – data pierwszej realizacji zadania
 5. godz. - godzina wysłania raportu (w skali 15-sto minutowej)
 6. Cykl czasowy – częstotliwość realizacji zadania
 7. Dodatkowe opcje raportu – pole to domyślnie jest puste. Dane pojawiają się w nim dopiero po wybraniu raportuWybierając przykładowo wcześniej zdefiniowany wzorzec Raport Sprzedaży Tygodniowej, pokaże nam się następujące okno:

Ekran8: dodatkowe parametry dla wybranego raportu sprzedaży

Nie wszystkie raporty posiadają parametry dodatkowe, dlatego okno powyższe pomimo wybrania raportu może pozostać puste.
Zatwierdzenie nowego zadania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku [Zapisz] w lewej górnej częsci ekranu.

W momencie kiedy zadany warunek terminu zostanie spełniony (na przykład nadejdzie data wysłania raportu), na skrzynce email zalogowanego użytkownika pojawi się raport w wybranym formacie.