Aby uruchomić dowolny raport, należy z poziomu listy raportów (menu ANALIZY I DRUKI na głównej stronie) wybrać porządaną pozycję i kliknąć w jej nazwę raportu.

Pokaże się karta raportu z prośbą o podanie niezbędnych parametrów do jego uruchomienia.
Różne raporty posiadają różne karty z potrzebą podania różnych parametrów.

Przykładem może byc raport odbytych bądź planowanych wizyt , oraz raport sprzedażowy.
W obydwu przykładach jest potrzeba podania okresu za jaki chcemy uruchamiać raport, natomiast w jednym przypadku są parametry sprzedażowe (np. czy pokazywać nazwy pakietów) w drugim zaś inne atrybuty.

Ekran2: Karta raportu sprzedażowego z parametrami typowymi dla analiz sprzedażowych

Ekran3: Karta raportu wykonanych wizyt z parametrami bardziej ogólnymi/ możliwość zaznaczenia pokazanie atrybutów zdarzeńoraz apteki na raporcie.


Każdy raport może być uruchamiany w formacie HTML (strona internetowa) lub Arkusz Kalkulacyjny Excel (XLS) lub plik gotowy do wydruku (PDF).
Dla każdego raportu oprócz podawania okresu za który chcemy zliczyć dane z bazy, należy również podać informacje o tym kogo zdarzenia chcemy zliczać.
Są trzy możliwości do wyboru w polu Przedstawiciel - wskazanie jednego pracownika, albo zliczenie danych Wszystkich pracowników, albo podanie działu osób dla których chcemy zliczać zdarzenia, np. przedstawiciele handlowi, przedstawiciele medyczni, merchandiserzy itd.

Raport się ukaże w nowym oknie LUB w programie Excel jeżeli XLS był wybranym formatem.