Analizy

Moduł analiz jest jednym z najważniejszych modułów dla kierownika nadzorującego pracę swoich przedstawicieli. Ten sam moduł może być stosowany przez samych przedstawiceli chcących dokonać samoanalizy.

Przejście do sekcji raportów systemu Pcgmarket odbywa się poprzez kliknięcie na głównym oknie systemu w link [Analizy i druki].
Pokaże nam się ekran z listą raportów które mogą być analizowane w trybie online lub mogą zostać zamówione mechanizmem tzw. subskrypcji.

Mechanizm subskrybcji polega na dostarczaniu na adres e-mail raportu o zdefiniowanej godzinie lub dacie oraz o wybranej częstotliwości (jednorazowo, codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu)

Lista analiz gotowych do uruchomienia w trybie online oraz w trybie subskrybowanych plików excelowych

W standardzie, dostępne raporty to:

Lista raportow ogólnych
01. Lista wizyt zaplanowanych
02. Lista wizyt odbytych
03. Liczba wizyt wg. potencjalow
04. Liczba zdarzen oraz kalkulacja sredniej
05. Lista ostatnich wizyt w placówce
99. Raport ilosci reprezentantow

Lista raportow handlowych
01. Liczba wizyt handlowych w dniu/tygodniu
02. Raport sprzedazy
03. Raport pomiaru dystrybucji i realizacji ehurt
04. Raport zamowien do hurtu

Ekran1: początkowa lista raportów dostępnych na sieci

Omówmy mechanizm ich uruchamiania na stronie WWW oraz zażądania tzw subskrybcji (czyli przesyłek email z raportem w załączniku w formacie XLS)
Również omówimy możliwość zapisywania własnych raportów (szablonów) na stronie WWW tak, aby nie trzeba było wpisywać tych samych parametrów raportu za każdym razem jak z raportu korzystamy.