Tworzenie ankiet wymaga dostępu administratora. Artykuł ten będzie dotyczył tworzenia ankiet, które będą widoczne tylko w wybranych placówkach należących do wybranych sieci aptecznych.

1. Klikamy przycisk:

2. Wybieramy opcje 7.Parametryzacja

3. Klikamy w napis "Ankiety" i wybieramy "Dodaj nowa ankietę".

4. Krok to definiowanie ankiety. W przypadku definiowania ankiety z uwzględnieniem tylko aptek z wybranej sieci aptecznej ma ono 8 etapów:

 

4.1. ustalenie nazwy ankiety

4.2. ustalenie skróconej nazwy ankiety

4.3. wybór kolejności wyświetlania ankiety

4.4. Czy ankieta ma dotyczyc tylko wybranych produktów? Nie, będzie to ogólna ankieta, ale do wybranych placówek

4.5. wybór sieci aptecznej

4.6. to przycisk "Dodaj pytanie". W to pole wpisywane są pytania jakie jest istotne, dowolna ilość.

4.7 to wybór rodzaju odpowiedzi na pytania ankietowe

- Tak/Nie - do wyboru będą takie 2 odpowiedzi
- Liczba - należy wprowadzić w to pole liczbę
- Dostepny - opcje: jest/jest promocja/brak
- Treść - w pole możemy wprowadzić dowolny tekst, litery i cyfry
- Produkty - gdy zaznaczymy tą opcję - odpowiedzią na pytanie będzie zaznaczenie jakiegoś produktu z listy. Można zaznaczyć kilka
pozycji produktowych.

4.8. definiowanie jakich rodzajów wizyt ma dotyczyć ankieta

 

Po odpowiednim zdefiniowaniu ankiety, ankieta pojawi się tylko i wyłącznie gdy przedstawiciel wybierze do wizyty aptekę należącą do wybranej (w punkcie 5) sieci aptecznej.