Możemy utworzyć ankietę w ten sposób, że produkty będą określane podczas raportowania zdarzenia. Należy
wtedy przy definiowaniu typu odpowiedzi do pytania wybrać opcję Produkty. W polu: Tylko dla wybranych
produktów należy wybrać - Nie. Sytuacja jest przedstawiona na następującym rysunku:Ankieta stworzona w taki sposób w podczas raportowania zdarzenia będzie wyglądała tak jak to przedstawia rysunek poniżej.
Na liście produktów można wybrać kilka pozycji trzymajać wciśniety klawisz CTRL.