Niedawno w systemie PCGMarket pojawił się moduł ankiet. Moduł ten jest obecny przy każdym zdarzeniu jako osobna zakładka, jeśli
żadne ankiety nie są zdefiniowane nic tam nie będzie się wyświetlało. Aby utworzyć nową ankietę należy zalogować się na koncie
administratora i przejść do zakładki administracja a następnie wybrać parametryzację. Następnie należy zaznaczyć pozycję Ankiety
oraz kliknąć na dodaj nową ankietę. Sytuację przedstawia następujący rysunek:Następnie należy wprowadzić odpowiednie dane w pola:
Nazwa ankiety:
Skrócona nazwa:
Kolejność na liście:
Kolejnym krokiem jest określenie czy ankieta my być tylko dla wybranych produktów. Sytuacja jest przedstawiona na
następującym obrazku:

Jeśli w wyżej wspomnianym polu wybierzemy Tak - wtedy aby ankieta pojawiła się należy ja przypisać do odpowiednich produktów.
Jeśli wybierzemy Nie - wtedy ankieta będzie ogólna, nie będzie dotyczyła konkretnych preparatów. Na tym przykładzie wybrane
zostało Tak, w następnych krokach pokażę jak przypisać ankietę do konkretnych produktów. Aby określić pytania jakie się pojawią na
ankiecie należy kliknąć w dodaj nowe pytanie.
Odpowiedzi na pytania mogą być kilku typów:
- Tak/Nie - do wyboru będą takie 2 odpowiedzi
- Liczba - należy wprowadzić w to pole liczbę
- Treść - w pole możemy wprowadzić dowolny tekst, litery i cyfry
- Produkty - gdy zaznaczymy tą opcję - odpowiedzią na pytanie będzie zaznaczenie jakiegoś produktu z listy. Można zaznaczyć kilka
pozycji.

Po określeniu pytań i odpowiedzi należy jeszcze tylko zaznaczyć przy jakich zdarzeniach ta ankieta ma się pojawiać - w tym celu należy
postawić ptaszka przy pożądanym zdarzeniu. Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć w zapisz. Wybrana została tutaj opcja aby
ankieta dotyczyła tylko wybranych produktów, w związku z tym kolejnym krokiem aby można było korzystać modułu ankiet jest
przypisanie ich do określonych produktów. W tym celu należy wejść w Bazę danych produktów. Następnie należy edytować wybrany
produkt przez kliknięcie w żółtą kopertę oraz zaznaczenie na liście ankiety która dotyczyć tego produktu:


Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji należy zaakceptować zmiany klikając w zapisz.
Od teraz przy raportowaniu zdarzenia będzie można korzystać z modułu ankiet, następny rysunek pokazuje jak wygląda ankieta
stworzona w opisany sposób: