Jest to ważna część w kontekście robienia raportów i dzielenia na przykład na regiony całego segmentu odbiorców produktu. Nie wystarczy stworzyć pracownika, trzeba pamiętać że każdy pracownik powinien być przyporządkowany do odpowiedniego działu ponieważ każdy wykonuje swoje zadania. Działy mogą być rożne: przedstawiciele medyczny, apteczni, farmaceutyczni, telemarketing, biuro i tak dalej, i tym podobne.

Ważnym jest zatem by każdego pracownika przyporządkować do odpowiedniego działu, do czego potrzebne jest kolejne wykonanie poszczególnych kroków:

1. Należy zalogować się na własne konto z unikalnymi danymi na www.pcgmarket.com - konto MUSI mieć uprawnienia administratora.

2. Należy wejść w zakładkę "Administracja"

3. Następnie wybrać pole "Parametryzacja" spośród dostępnych opcji administracyjnych:

4. Po wyborze "Parametryzacji" system pozwoli przejść do "drzewka WebTools". Trzeba wybrać odpowiedni dział (dla przykładu - biuro) i wybrać osobę, która ma zając w nim miejsce - dla przykładu "Adam Nowak"

Rysunek przedstawia osobę bez przydziału do odpowiedniej części struktury organizacyjnej:

Prawidłowo przyporządkowany nowy pracownik:

Jest to szczególnie ważna sprawa w dużych organizacjach, gdzie struktury są bardzo złożone, wiele jest oddziałów, czasem nawet pododdziałów.