Tradycyjnie już do zmian w zakresie systemu Administracji i parametryzacji PCGMARKET trzeba będzie mieć dostęp do zakładki "Administracja", a potem kolejno należy wybrać pole "Parametryzacja" spośród dostępnych opcji administracyjnych:

Kolejny krok to wyszukanie pola "PersonWorkplaceMax" w parametrach startowych - config.ini, co przedstawia rysunek poniżej.

Jeśli wpisane jest 10, to znaczy że jedna osoba może mieć maksymalnie 10 miejsc pracy i tak dalej..

Nie jest to bardzo ważne pole, jednak warto o nim wiedzieć w trakcie nagłej potrzeby.