Przy pomocy parametryzacji znajdującej się w systemie PCGMarket można wykonać bardzo wiele operacji. Możemy zablokować listę targetową tak, aby nie było możliwości zmiany targetu jaki jest przypisany do danych placówki w bazie określonego reprezentanta. Właściwość taka jak target w ogóle nie będzie wyświetlana przy edycji placówki, a po wybraniu typu placówki oraz obszaru i kliknięcie w targetowanie pojawi się informacja, że targetowanie jest zablokowane. Aby tego dokonać należy przejść do Parametryzacji oraz otworzyć do edycji config.ini.


Następnie należy odnaleźć Cl_freezeTrg i w polu obok wartość wybrać na 1. Aby zmiany zostały zachowane należy jeszcze kliknąć w przycisk zapisz, który znajduje się na górze tej strony.