Przy pomocy parametryzacji znajdującej się w systemie PCGMarket można wykonać bardzo wiele operacji. Możemy zamrozić listę potencjałów tak, aby nie było możliwości zmiany potencjału jaki jest przypisany do danej placówki. Własność taka jak potencjał w ogóle nie będzie wyświetlana przy edycji placówki w bazie danych. Aby tego dokonać należy przejść do Parametryzacji oraz otworzyć do edycji config.ini.


Następnie należy odnaleźć Cl_freezePot i w polu obok wartość wybrać na 1. Aby zmiany zostały zachowane należy jeszcze kliknąć w przycisk zapisz, który znajduje się na górze danej strony.