Zdarzenia takie jak konferencja, choroba L4, urlop należą do zdarzeń specjalnych. Może pojawić się potrzeba zdefiniowania
nowego typu zdarzenia specjalnego (takiego jak np impreza okolicznościowa itp.)Przy pomocy parametryzacji znajdującej się
w module Administracja w systemie PCGMarket możemy w prosty sposób dodać taki nowy typ zdarzenia specjalnego.
Po wejściu w wyżej wspomniany moduł należy przejść do Typów zdarzeń, a następnie kliknąć w "dodaj nowy typ zdarzenia".

Następnie należy wpisać nazwę zdarzenia oraz skrót. Koniecznie trzeba zaznaczyć w opcjach "Adresat zdarzenia" pozycję
"Zdarzenie specjalne" - wtedy zdarzenie to nie będzie miało określonego adresata. PO wykonaniu tego należy kliknąć w zapisz.