Aby przypisać pewnemu pracownikowi jakąś cegiełkę należy po zalogowaniu się do systemu wejść do modułu Administracja.


Następnie wybieramy Parametryzacje.


Na liście, która się pojawiła odszukujemy listę pracowników, która się znajduję w zarządzaniu obszarami. Na tej liście należy odnaleźć pracownika, któremu chcemy przypisać jakąś cegiełkę. Ostatnim krokiem jest "zafajkowanie" wybranej pozycji, co widać na poniższym rysunku.