Przy pomocy parametryzacji możemy uruchomić możliwość włączenia potencjałów dla poszczególnych placówek. Aby tego
dokonać po zalogowaniu się na stronie www.pcgmarket.net jako administrator należy przejść do administracji, a następnie
wybrać parametryzację. Następnie w konfiguracji należy wybrać typy, typy placówek oraz zaznaczyć placówkę dla której
chcemy włączyć potencjały. Ostatnim krokiem jest jest zaznaczenie opcji "Posiada potencjał" oraz kliknięcie w przycisk zapisz.

Od tej pory wybrana placówka będzie posiadała potencjał jaki jest zdefiniowany dla placówek. O tej własności można
więcej poczytać w artykule:
http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3A0704-zarzdzanie-potencjaami&catid=21&Itemid=99〈=pl