Przy pomocy parametryzacji możemy uruchomić możliwość wprowadzania oddziałów dla poszczególnych placówek. Aby tego dokonać
po zalogowaniu się na stronie www.pcgmarket.net jako administrator należy przejść do administracji, a następnie wybrać
parametryzację. Następnie w konfiguracji należy wybrać typy, typy placówek oraz zaznaczyć placówkę dla której chcemy uruchomić
możliwość wprowadzania oddziałów. Ostatnim krokiem jest jest zaznaczenie opcji "Posiada oddziały" oraz kliknięcie w przycisk zapisz.


Jeśli uruchomimy tą możliwość dla sklepów zielarskich, to od tej pory w edycji każdej placówki tego typu będzie widoczna zakładka
Oddziały.Jeśli chcemy dodać jakąś pozycję na liście należy wpisać jej nazwę w jednym z pól "Dodaj nowy oddział #" a następnie
kliknąć w zapisz.