System parametryzacji znajdujący się w PCGMarkecie może konfigurować wiele opcji występujących w systemie. Aby określić osoby,
z którymi może być przeprowadzana wizyta indywidualna należy (po wejściu do Paramtryzacji, która znajduje się w module Administracji)
w konfiguracji wybrać typy zdarzeń, a następnie wizytę indywidualną. Kolejnym krokiem jest zafajkowanie pożądanych osób tak jak to
wygląda na poniższym rysunku oraz kliknięcie w zapisz.