Przy pomocy parametryzacji możemy ustawić bardzo wiele parametrów w systemie. Przy wprowadzaniu nowych atrybutów możemy tak go sparametryzować, żeby był obowiązkowy do dodania. Gdy dodamy taki obowiązkowy atrybut do np. sklepu zielarskiego albo apteki to nie zapiszemy nowej placówki lub nie edytujemy pomyślnie starej dopóki ten parametr nie zostanie wprowadzony. Aby utworzyć nowy atrybut lub zmienić właściwości starego tak aby był konieczny do wprowadzenia należy po zalogowaniu się na daną firmę jako administrator wejść do administracji a następnie wybrać parametryzację. Następnie należy przejść do wybranego atrybutu jak pokazuje poniższy rysunek i zaznaczyć lub pozostawić niezaznaczoną opcję "nie wymagane" Jeśli będzie ona odznaczona to wtedy będziemy musieli wprowadzić ten atrybut.