Pracując z klientami, często jest potrzeba kategoryzacji klientów wg. potencjału zakupowego.
Takim potencjałem może być oznaczenie A, B, C czy "klient złoty", "klient srebrny" itd - samo oznaczenie wyznacza firma.
Oznaczenia mogą odzwierciedlać ocenę 1-wymiarową (np. potencjał zakupowy) lub wielo-wymiarową (np. potencjał zakupowy vs przychylność klienta do produktów naszej firmy).
Przykładem 1-wymiarowej oceny może być wcześniej wspomniane A/B/C:
A=wysoki potencjał
B=średni potencjał
C=niski potencjał

Przykładem 2-wymiarowej oceny może być A1/A2/A3/B1/B2/B3/C1/C2/C3 gdzie w dodatku do wczesniej wspomnianych A/B/C stosujemy miarkę przychylności: 1/2/3.
Tak więc klient A1 to taki który ma wysoki potencjał oraz jest przychylny naszej firmie (tzn kupuje nasze produkty).
A1: wysoki potencjał, dobry klient
A2: wysoki potencjał, średni klient
A3: wysoki potencjał, zły klient

B1: średni potencjał, dobry klient (na tyle na ile jego potencjał na to pozwala)
B2: średni potencjał, średni klient
B3: średni potencjał, zły klient

C1: niski potencjał, dobry klient (na tyle na ile jego potencjał na to pozwala)
C2: niski potencjał, średni klient
C3: niski potencjał, zły klient

Tak więc strategią firmy może być odwiedzanie regularnie klientów A1 aby nie tracić rynku, oraz z dużym naciskiem promocyjnym na A2 i A3 aby zanotować wzrost sprzedaży.

Jak dodawać nowe oznaczenia potencjału oraz modyfikować istniejące?
W parametryzacji, rozwijamy drzewko Konfiguracja/Potencjały.
Możemy rozwinąć potencjały placówek, oddziałów jeżeli są stosowane, oraz osób.

Aby dodać nowy potencjał, klikamy w opis np. "Potencjały placówek" i klikamy w [Dodaj Nowy].

Otworzy się okno z miejscem na wpisanie nowego oznakowania potencjału:

Po zapisie, jak najedziemy kursorem na nowo dodany potencjał, to będziemy widzieli juz nowo nadany numer identyfikacyjny (w tym przypadku jest to nr.4).
Na tym oknie możemy dokonać zmiany nazwy jeżeli popełniliśmy błąd w nazwie, lub możemy skasować nowo dodany potencjał JEŻELI żadna placówka nie została oznakowana przez użytkowników jeszcze tym nowym potencjałem

Jeżeli jednak jakaś placówka już ten nowy potencjał stosuje to usunąć go nie możemy - możemy jedynie zmienić jego nazwę, tak jak poniżej.