Jedną z bardzo ciekawych funkcji w systemie Pcgmarket, jest to, w jaki sposób można utworzyć w prosty sposób dodatkowe pola na kartach Klienta, Produktów lub Wizyt.
Atrybuty to dodatkowe Pola które po zdefiniowaniu, stają się dostępne w systemie dla Przedstawicieli którzy mogą na kartach Klienta lub Wizyty w nowo zdefiniwane pola wpisywać wartości.

Pola definiwane przez Administratora mogą być różnego typu:

  • Jeżeli zostanie zdefiniowane pole typu liczbowego, to wpisanie przez użytkownika innej wartości niż liczba spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędnie wpisanych danych.
  • Z kolei wybór atrybutu logicznego (tak/nie) wyświetli to kwadrat do tzw zaptaszkowania.
  • Wybór atrybutu typu lista zdefiniowana spowoduje wyświetlenie listy dozwolonych wartości (lista wartości też jest zdefiniowana przez Administratora) przez co użytkownik nie będzie musiał nic wpisywać ręcznie - jedyne co musi zrobić to wybrać jedną z widocznych wartości na liście.
  • Wybór atrybutu typu data spowoduje wyświetlenie kalendarza dla użytkownika z którego będzie mógł wybrać odpowiednią wartość.


Atrybuty zdefiniowane dla typu Klienta lub Zdarzenia są dostępne do wypełnienia przez Przedstawiciela.

Atrybuty zdefiniowane dla typu Produktu są dostępne do wypełnienia przez Administratora na karcie produktu, przez co stają się możliwe późniejsze raporty z filtrem po atrybucie produktów (np. sprzedaż wartościowa produktów które atrybut koloru mają ustawione na "czerwony").

Atybuty są dostępne na stronie WWW oraz Palmtop na zakłądce OGóLNEJ poniżej pola Komentarza.

Atrybuty są definiwane dla całej grupy wybranego typu Klienta, Wizyty lub Produktu.

Weżmy dla przykładu Klientów typu Apteka, Szpital, Sklep, Hurtownia.

Zdefiniujmy atrybut nowy typu "lokalizacja" dla klientów typu Aptek. Niech to będzie lista rozwijalna na której przedstawiciel podczas profilowania swojej bazy klientów określi gdzie Apteka się znajduje - w supermarkecie, na osiedlu, na ulicy czy w szpitalu.

Dzięki czemu staną się możliwe raporty np. sprzedaż wartościowa w tygodniu w aptekach które mieszczą się w supermarketach.

Aby dodać atrybut, najedźmy myszką na Typ Klienta dla którego chcemy zdefiniować atrybut- czyli na Aptekę.

Z prawej strony okna pokażą się pola do wypełnienia dla atrybutu nowego.

  • W polu Nazwa oraz Nazwa krotka, wpisujemy nazwę atrybutu (krótka nazwa to taka która może nam się przydać później przy raportach gdzie jest dużo danych i chcielibyśmy operować skrótami, chociaż nie jest to często używana wartość i tutaj w polu nazwa krótka można spokojnie wpisać taką samą nazwę jak nazwa długa).
  • Na liście Typ Pola wybieramy to jaki ma to być typ wpisywanych informacji (wcześniej omawiane wartoścy cyfrowe, tekstowe, listy wyboru itd)
  • Kolejność na liście - wg tej kolejności będą wyświetone atrybuty na karcie klienta, wizyty itd
  • Nie wymagane - jeżeli to zaptaszkujemy, to będize można rekord Wizyty czy Klienta zapisać BEZ wypełnienia tutaj wartości. Jeżeli natomiast pole zostawimy jako wymagane, atrybut na karcie Klienta bądź Wizyty będzie oznaczony znakiem (*) i Przedstawiciel będzie musiał wpisać bądź wybrać odpowiednią jakąś wartość dla tego pola.
  • Wchodzi do filtru - jeżeli to zaptaszkujemy, to użytkownik będzie mógł w systemie wyszukiwać np. bazę Klientów wg tego pola (korzystając z opcji Filtrowania Kompleksowego).Aby dodać wartosci do listy wyboru (jeżeli takiego typu pole zostało zdefiniowane), należy kliknąc w przycisk [Dodaj nowy wiersz].
Dla każdej pozycji należy wpisać numer kolejności na liście oraz wartość jaka ma być na liście wyświetlana. Po zakończeniu należy kliknąć w przycisk [Zapisz]. Lista z tymi wartościami będzie wyświetlona użytkownikowi w systemie w trakcie pracy.W bardzo podoby sposób były zdefiniowane inne atrybuty w systemie dla tego typu Klientów (Apteki w tym przykładzie):


w powyższym obrakzu widzimy atrybut cyfrowy "liczba kas"w powyższym obrakzu widzimy atrybut typu lista rozwijalna "rozmiar"

Po zakończeniu wpisywania każdego z atrybutów naley kliknąć w przycisk [Zapisz].

Po zapisaniu, atrybut natychmiast stają się dostępne na stronie internetowej (przykład poniżej) oraz po zsynchronizacji użytkowników mobilnych, na ich Palmtopach.