Jeden z ważnych elementów parametryzacyjnych w systemie to odwzwierciedlenie struktury organizacyjnej firmy.

Struktura organizacyjna może być pogrupowana regionami (np. region1, region2, północ, południe itd), grupami
produktowymi (grupa produktów odżywczych, grupa produktów przeciwbólowych), lub może być mieszanką tych
modeli (np. południe odżywcze, północ odżywcze, południe przeciwbólowe itd).

Opis tego na czym polegają struktury organizacyjne oraz czym się różnią od obszarów do których są przyporządkowani
klienci, znajduje się tutaj .

Aby zarządzać strukturą, należy wejść do Panelu Administracyjnego do opcji Parametryzacja, i tam wybrać opcję
STRUKTURA ORGANIZACYJNA.

Zauważmy że do każdego z regionów, w tym przykładzie SALES DEPARTMENT (w rozumieniu Centrala) oraz NORTH,
SOUTH, EAST i WEST, są przyporządkowani różni przedstawiciele.

Zobaczmy że w regionie SOUTH jak klikniemy w "Pracownicy" to pokaże się lista na której przedstawiciele "zaptaszkowani"
to ci, którzy są w tej grupie. Tutaj mamy dwie osoby:

Aby przyporządkować inną osobę, wystarczy zaptaszkować kolejną osobę - pamiętajmy że przedstawiciel może być
przyporządkowany do jedynie jednej grupy w strukturze, tak więc ptaszkując osobę w grupie SOUTH spowoduje
usunięcie jej automatycznie z innej grupy do której jest przyporządkowana obecnie.

Należy wspomnieć że niektóre opcje - takie jak przyporządkowanie możliwych typów wizyt do wykonywania, lub
przyporządkowanie grup produktowych, odbywa się nie na poziomie przedstawiciela, tylko właśnie na poziomie
grupy w strukturze organizacyjnej - w tym naszym przykładzie jest to grupa SOUTH.Powyższy rysunek pokazuje produkty które są dostępne dla grupy SOUTHPowyższy rysunek pokazuje typy zdarzeń które mogą być wykonywane przez przedstawicieli z grupy SOUTH

Aby dodać/usunąć dwolną grupę prodktową bądź typ zdarzenia, wystarczy zaptaszkować/odptaszkować pozycję.
Wybór staje się efektywny natychmiast dla wszystkich pracowników przyporządkowanych do tej grupy.

DODAWANIE NOWYCH GRUP LUB MODYFIKACJA ISTNIEJ¡CYCH GRUP W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ

Aby zmodyfikować istniejącą strukturę, wystarczy wejść na grupę którą chcemy zmodyfikować, po czym w polu
odpowiadającej nazwie, należy wpisać nową nazwę i klinąć w [Zapisz].Aby dodać nową grupę do struktury, należy kliknąć myszką na "Struktura Orgnizacyjna".

Aby dodać grupę na górnym poziomie struktury, klikamy w opcję [Dodaj Oddział].

Aby dodać grupę na poziomie niższym (czyli na tym samym na którym jest NORTH, SOUTH itd) należy kliknąć
w przycisk [Dodaj Pododdział].

Dla przykładu, dodałem dział "TEST" na tym samym podziomie co Sales Department, oraz dodałem dział
"Region Center" na tym samym poziomie co działy NORTH, SOUTH, EAST i WEST.Uwaga - polecane jest zrobienie kopii zapasowej przed dokonaniem jakchkolwiek zmian w Aplikacji
Administracyjnej (Parametryzacja).

Instrukcje o tym jak dokonać kopii zapasowej znajdują się tutaj