W systemie PCGMARKET są dwa pojęcia terytoriów:

  1. Struktura Organizacyjna - Terytoria w strukture organizacyjnej firmy (np. regiony) - są to często terytoria wirtualne, nie będące faktycznymi terytoriami na mapie geograficznej, chociaż mogą odpowiadać 1-1 terytoriom geograficznym (np. region przedstawicielski na województwo mazowieckie, region dolnośląski itd)Obszary -
  2. Obszary - Terytoria geograficzne do których są przyporządkowani klienci - są to województwa, gminy, "cegiełki" lub inne pojęcia za którymi kryją się faktyczne lokalizacje geograficzne.
  • Do struktury organiacyjnej są przyorządkowani przedstawiciele handlowi
  • Do obszarów są przyporządkowani klienci.


Przedstawiciele również mają przyporządkowane obszary, dzięki czemu klienci będący na tych obszarach stają się automatycznie "dostępni" dla przedstawicieli którzy mają obszary do siebie przyporządkowane.

Dodatkowo, w obrębie przyporządkowanego obszaru na którym znajdują się klienci, przedstawiciel może "zatargetować" sobie określoną listę klientów których będize regularnie odwiedzał.

Dla przykładu, powiedzmy że przedstawiciel jest w regionie sprzedażowym WOJEWóDZTWO ŚWIęTOKRZYSKIE i ma przyporządkowane miasto między innymi Kielce.

Dla przykładu również przyjmijmy że w Kielcach znajduje się 900 aptek.

Aby zachować odpowiednią częstotliwość odwiedzin każdej kluczowej apteki, przedstawiciel z województwa ŚWIęTOKRZYSKIEGO nie może starać się odwiedzać każdej z 900 aptek w Kielcach, ponieważ przy średniej liczbie wizyt 10/dziennie i 22 dniach w miesiąciu, może liczyć na odwiedziny najwyżej 220 aptek regularnie w miesiącu.

Tak więc jego lista "targetowa" powinna liczyć 200-250 klientów w sumie, w tym również z innych miasto poza Kielcami będącymi w województwie Świętokrzyskim.
W takim razie, przedstawiciel ten jeżeli jest jedyną osobą która pracuje na tym regionie, zatargetuje sobie (wg różnych kryteriów) 200 aptek z 900 aptek które są w Kielcach.

Reasumując:

  • Przedstawiciel będący w regionie sprzedażowym WOJ SWIęTOKRZYSKIE, otrzymuje wszystkich klientów którzy znajdują się w Kielcach (i w innych miastach w tym województwie).
  • Z tych klientów targetuje sobie listę 200-250 klientów i tych klientów stale odwiedza.