Wykonywanie kopii zapasowych jest zalecane przy każdej większej zmianie dokonywanej w systemie.
Niezależnie od dziennych kopii zapasowych robionych przez administratorów Infoconu, każdy Administrator systemu po stronie Klienta również powinien robić swoje kopie zapasowe na serwerze Infoconu prezd każdą dużą zmianą w systemie.
Do takich zmian należy tasowanie obszarami między przedstawicielami, dodawanie atrybutów czy importowanie nowych rekordów z zewnętrznych źródeł.

Poniżej opiujemy procedurę tworzenia kopii zapasowych - jest ona bardzo prosta.

1. Wchodzimy na aplikację Parametryzacji (WebTools), i na opcję Kopie zapasowe.
2. Pokazuje się z prawej strony okna lista kopii zapasowych wykonanych do tej pory.

obrazek1 - lista kopii zapasowych, pierwsza zrobione 29.08.2008 o godz 15:18, kolejna tego samego dnia o 15:18:34

3. Klikamy w przycisk [Zrób nową kopię bezpieczeństwa]
4. Pokazuje się zaktualizowana lista kopii zapasowych, teraz dłuższa o naszą nową pozycję

obrazek2 - lista kopii zapasowych, wzbogacona o kopię z dnia 03.09.2008 z godziny 14:12:19

Aby odtworzyć kopię bezpieczeństwa lub dowolną jej część, skontaktuj się z Administratorem Infoconu.
Funkcja odtwarzania kopii zapasowych celowo nie jest oddana do użytkowania, ponieważ niesie za sobą niebezpieczne konsekwencje.
Pomyślmy co by się stało gdyby Administrator po stronie klienta odtworzył kopię zapasową z przed paru dni, nadpisując dane wprowadzone przez przedstawicieli na przestrzeni ostatnich dni ...