W module zarządzania obszarami, możemy przyporządkować przedstawicieli do poszczególnych regionów,
a co za tym idzie, do klientów tam się mieszczących.

Opis tego na czym polegają obszary oraz czym się różnią od struktur organizacyjnych do których są
przyporządkowani klienci, znajduje się tutaj

Zarządzać obszarami możemy na dwa sposoby:

a) zaczynając od obszaru - możliwość przekazania go innemu pracownikowi

b) zaczynając od pracownika - widzimy tam listę obszarów (tzw cegiełek) które do możemy
przekazać innemu pracownikowi.
a) Lista Obszarów

W tej sekcji, mogę zobaczyć wszystkie osoby które są przyporządkowane do wybranego obszaru
lub tzw cegiełki

Ekran20: lista cegiełek, jak otworzę listę cegiełek to widzę pracowników tam pracujących

To co można teraz wykonać po prawej stronie okna to, będąc na wierszu przedstawiciela (z lewej):
Przyciski:
[Przekaż], przekazać cegiełkę wybranemu Adresatowi, odbierając ją osobie po lewej stronie okna
[Skopiuj], skopiować cegiełkę wybranemu Adresatowi, pozostawiając ją osobie po lewej stronie okna
[Skasuj], skasować cegiełkę osobie po lewej stronie okna

Opcje do uwzględnienia podczas wykonywania w/w operacji to:
Zdarzenia zaplanowane – uwzględnij zdarzenia zaplanowane, czyli jeżeli przekazujemy obszar nowemu
adresatowi, to również ma sens przekazać tej osobie planowane zdarzenia z tego obszaru po to, aby
zaplanowane zdarzenia nie zostały ominięte (a osoba której odebrano obszar nie będzie mogła już
zaplanowanych wizyt wykonać).

Targety i potencjały
kasuj ustawienia (target=0) spowoduje że obszar zostanie przekazany bez przekazywania informacji
targetowych oraz potencjałowych na bazie klientów
kopiuj ustawienia, spowoduje że obszar zostanie przekazany razem z ustawieniami targetowymi
oraz potencjałowymi nowemu przedstawicielowi (adresatowi operacji przekazywania obszaru)
zaznacz wszystkie (target=1) spowoduje że obszar zostanie przekazany z wszystkimi klientami
będącymi w targecie na tym obszarze.

Pozostałe obszary – wykonaj operację na pozostałych obszarach pracownika
Zaznaczenie tej opcji spowoduje potraktowanie w identyczny sposób wszystkie obszary na
których pracuje osoba po lewej stronie okna. Wszystkie obszary tej osoby zostaną
przekazane/skopiowane do tego samego adresata (z prawej strony okna), z tymi samymi
opcjami dotyczącymi target oraz potencjału.

b) Lista Pracowników

 

Ekran21: lista pracowników w modul zarządzania obszarami. Tutaj mogę zobaczyć które cegiełki ma wskazany pracownik

Wchodząc na listę pracowników możemy wyświetlić wszystkie obszary z prawej strony okna.
Te obszary które są obsługiwane przez wybranego pracownika są zaptaszkowane.

Możemy wybrać (bądź usunąć) dowolne obszary pracownikowi, z zastosowaniem jednej z
dwóch opcji:
Opcje:
zatargetuj wszystke jednostki z wybranego terenu (target=1)
nie targetuj żadnych jednostek z wybranego terenu (target=0)

W tym module akcja przyporządkowania/odjęcia obszaru następuje natychmiast po jego
zaptaszkowaniu lub odptaszkowaniu