W parametryzacji możemy dokonać wszystkich pozostałych czynności które diametralnie modyfikują sposób działania systemu. Są to zazwyczaj bardziej skomplikowane czynności niż te wykonywane w pozostałych sześciu modułach.

 1. Struktura Organizacyjna
 2. Konfiguracja / Typy. Typy zdarzeń, klientów
 3. Konfiguracja / Typy / Atrybuty (oraz wszystkie inne dane które w systemie są słownikami)
 4. Potencjały / definiowanie potencjałów klientów (A/B/C itd.)
 5. Zarządzanie obszarami
  a) Lista obszarów – zarządzanie zaczynając od obszaru
  b) Lista pracowników – zarządzanie zaczynając od pracownika
 6. Konfiguracja parametrów innych
 7. Wykonywanie kopii zapasowych
 8. Importowanie danych z zewnętrznych źródeł np. baza klientów w pliku Excel
 9. Określenie osób, które można odwiedzać podczas wizyt indywidualnych
 10. Atrybut obowiązkowy do wpisania
 11. Włączenie oddziałów dla placówek
 12. Włączenie potencjałów dla placówek
 13. Dodanie nowego typu zdarzenia specjalnego
 14. Zamrożenie listy targetowej
 15. opcja autozatwierdzania wizyt
 16. maksymalna ilość miejsc pracy dla osoby
 17. przyporządkowanie pracownika do działu
 18. tworzenie ankiet (dla wybranych sieci aptecznych)
 19. Tworzenie ankiety
 20. Tworzenie ankiet 2 (nie związanych z żadnymi produktami)
 21. Tworzenie ankiet 3 (określamy produkt podczas raportowania)
 22. Zamrożenie potencjałów
 23. nazwa firmy na zamówieniach i fakturach
 24. przypisanie pracownikowi cegiełki