W module obsługi pracowników, jest możliwość dodawania nowych pracowników do systemu, oraz modyfikowania danych osób
już raportujących (adresy, numer telefonu, adres email). Jest też możliwość otwierania tzw bramek czasowych, czyli uruchamiania
możliwości wstecznego raportowania przez przedstawicieli. Aby wpisać nowego pracownika, wystarczy kliknąć w opcję
DODAJ NOWY (wybierając najpierw typ pracownika oraz odpowiedni dział).


Aby móc zmodyfikować dane pracownika, na liście pracowników klikamy w żółtą kopertę obok nazwy pracownika którego
chcemy zmodyfikować.

Ekran15: karta pracownika umożliwiająca modyfikację danych w bazie.

Dane widoczne to imię/nazwisko, przyporządkowany dział, uprawnienia oraz preferencje językowe (Polski, Angielski), oraz opcja
aktywny/nieaktywny (w systemie użytkownicy nieaktywni tracą dostęp do swoich danych oraz do systemu). Jest tez na zakładce
Ogólne opcja tzw Bramki czasowej, czyli opcja pozwalająca przedstawicielowi raportować wstecz (dalej niż standardowe 5 dni wstecz).
W przypadku wpisania daty do Braki czasowej [do], opcja umożliwiająca wsteczne wpisywanie zostanie automatycznie
zamknięta w tym dniu. Na zakładce Telefony oprócz numeru Tel wpisujemy również bardzo ważny adres email, który może być
używany do wysyłek analiz w tzw subskrypcjach.

Ekran16: zakładka telefony gdzie się wpisuje różne dane kontaktowe, tutaj się również wpiuje aktualny adres email

Na zakładce {Pracownicy} wybieramy tych pracowników do których danych chcemy dać dostęp osobie której rekord właśnie modyfikujemy.
W poniższym przykładzie Janina Kowalska ma dostęp nie tylko do danych swoich, ale również do PF02 (Andrzej Nowak) oraz PF03
(Zbigniew Nowak).

Ekran17: zakładka Pracownicy - tutaj definiujemy kto ma mieć wgląd do kogo danych

Na zakładce Kurier jest możliwość uruchomienia opcji publikacji danych na Kurierze Farmaceutycznym.

Ekran18: zakładka Kurier - tutaj się definiuje zakres publikowanych danych na stronach internetowych dla innych kontrahentów.

Można uruchomić Publikacje danych na KF (Kurier Farmaceutyczny .PL), z opcjonalnie wyłączeniem Imienia i Nazwiska,
Telefonu, Faksu, Email. Publikacja danych na kurierze jest przydatna dla Aptek które z tego portalu korzystają i chcą się z
przedstawicielem na danym terenie skontaktować.

Jeżeli klikniemy w przycisk [Zapisz], to stary rekord przedstawiciela zostanie zaktualizowany nowymi danymi. Jeżeli natomiast
klikniemy w [Zastąp], wówczas stary rekord zostanie zarchiwizowany a nowe dane zostaną opublikowane na miejscu starych
w systemie Pcgmarket. Jest to funkcja którą używamy wtedy, kiedy Nowy przedstawiciel zastępuje osobę która odchodzi z
zespołu raportującego. Wówczas w historii zachowujemy informację o tym że osoba 1 pracowała do dnia X, a od dnia X
wizyty na tym terenie widnieją pod nazwiskiem osoby 2.