System Pcgmarket pozwala umieścić hasła marketingowe oraz sprzedażowe widoczne dla poszczególnych reprezentantów, aby codziennie utrwalać strategię marketingową lub sprzedażową każdemu użytkownikowi.

Hasła są widoczne na głównej stronie internetowej systemu WWW.PCGMARKET.PL (po zalogowaniu się) oraz na palmtopie w module „Cele”

 

 

Ekran2: definiowanie celów sprzedaży oraz marketingowego

Aby wpisać cel marketingowy bądź sprzedażowy, należy zaznaczyć (lewa strona okna) przedstawiciela, oraz z prawej strony wpisać Cel Sprzedaży i/lub Cel Marketingowy.

Aby wpisać ten sam cel paru przedstawicielom, należy zaznaczyć poszczególne osoby trzymając wciśnięty klawisz [CTRL].

Po dokonaniu wpisu, należy kliknąć w przycisk [Zapisz].